Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Consulta del permís per a iniciar una activitat o una instal·lació

El tràmit permet demanar informació sobre el tipus de permís que exigeix l'Ajuntament de Barcelona per iniciar una activitat o una instal·lació a la ciutat.

A més, si cal demanar un comunicat, també es podrà imprimir els documents necessaris per fer la sol·licitud.

Cal saber que el tipus de permís a demanar (llicència, comunicat o autorització) depèn de:

La classe d'activitat a realitzar:

Si l'activitat és considerada innòcua o no, segons l'Ordenança municipal d'activitats i d'intervenció integral de l'administració ambiental de Barcelona (OMAIIAA), el tipus de permís a demanar és:

 • Autorització municipal d'activitats: Més informació a l'annex I de l'Ordenança i de la Instrucció d'Alcaldia per a l'adaptació de l'OMAIIAA a la nova Llei Ambiental.
 • Llicència municipal d'activitats: Més informació a l'annex II de l'Ordenança i de la Instrucció d'Alcaldia per a l'adaptació de l'OMAIIAA a la nova Llei Ambiental.
 • Comunicat d'activitat amb projecte tècnic: Més informació a l'annex III.2 de l'Ordenança.
 • Comunicat d'activitat sense projecte tècnic: Més informació a l'annex III.3 de l'Ordenança.

El seu emplaçament i la seva compatibilitat urbanística.

A Barcelona no es poden exercir aquestes activitats:

 • Activitats ramaderes.
 • Activitats extractives o mineres.
 • Activitats nuclears, incloses les de transport, ni les activitats radioactives considerades de primera categoria pel Reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives.

Com tramitar

Internet
Presencialment
Què podeu fer?

Podeu informar-vos dels permisos per iniciar una activitat o una instal·lació a Barcelona.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

 • Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona
 • El dia de la cita, adreceu-vos a l’Oficina d’Atenció Ciutadana i faciliteu les dades de l'activitat, el local i les instal·lacions.

I després...

 • Rebreu informació del procediment que cal seguir per tramitar el permís corresponent així com de la documentació necessària que caldrà aportar.
Qui ho pot demanar?
 • La persona que vulgui iniciar una activitat o una instal·lació.
 • Un representant autoritzat.

Documentació
 • Per demanar informació no cal aportar documentació.
 • Per sol·licitar un permís, la documentació que cal aportar varia en funció del tipus d'activitat o d'instal·lació i s'especifica en el full de sol·licitud.

On es pot fer?
Dates

Terminis de sol·licitud dels permisos:

 • En tots els casos, cal demanar el permís abans d'iniciar l'activitat o la instal·lació.

Terminis de resolució:

 • Autorització municipal d'activitat: 10 mesos annex I.1 i 8 mesos annex I.2.
 • Llicència municipal d'activitat: 6 mesos.
 • Llicència d'obertura d'establiment de centre de culte: 4 mesos
 • Comunicat d'activitat: Al moment.

El termini de resolució és el temps de tramitació imputable a l'Administració, al que s'afegirà el temps imputable a la persona interessada i el temps necessari per obtenir els informes obligatoris d'altres departaments.

Preu

  Gratuït.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  03 / 04 / 2019