Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Sol·licitud de Mediació Familiar

La mediació familiar és un mètode extrajudicial de resolució de conflictes que es caracteritza per la intervenció d'una tercera persona imparcial i experta que té com a finalitat ajudar les parts a obtenir per elles mateixes un acord satisfactori quan es presenten conflictes derivats de les situacions de separació, divorci, crisi de convivència, fills comuns, etc.

La sol·licitud de mediació s'ha de fer de mutu acord de les parts o per disposició de l'autoritat judicial.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Per obtenir una primera orientació, podeu anar al Servei d'Orientació Jurídica i Mediadora de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Pl Sant Miquel. Per poder ser atés en aquest servei cal que prèviament demaneu cita a la mateixa oficina.

Posteriorment, la sol·licitud l'haureu de presentar al Centre de Mediació del Dret Privat de la Generalitat de Catalunya.

Qui ho pot demanar?

Les persones unides per vincle de matrimoni, les que formen una unió estable de parella i les que, sense formar una unió estable de parella, tenen fills comuns.

On es pot fer?
Preu

    La mediació és gratuïta per a les persones que són beneficiàries del dret a l'assistència jurídica gratuïta. La gratuïtat de la mediació s'estableix per a cada part per separat.

    Les persones que no en són beneficiaries hauran d'abonar les tarifes establertes en els procediments de mediació familiar.

Organisme responsable
Darrera actualització  03 / 04 / 2018