Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Sol·licitud del permís i de la prestació de maternitat i/o paternitat

Tràmit per sol·licitar la prestació de maternitat i/o paternitat.

La prestació és un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora corresponent que es es concedeix a tots els treballadors que gaudeixin dels períodes de descans laboral legalment establerts en els supòsits de maternitat, adopció, acolliment familiar i tutela. 

En cas de part múltiple, d'adopció o acolliment de més d'un menor de forma simultànea es reconeix un subsidi especial per cada fill, a partir del segon.

En cas de part, quan tots dos progenitors treballen, la mare, en iniciar-se el període de descans per maternitat, té l’opció de cedir una part del descans de maternitat per naixement a favor de l’altre progenitor.

En els casos d'adopció o acolliment, si tots dos progenitors treballen, el període del permís es distribueix a opció dels interessats, que poden gaudir-lo de manera conjunta o successiva.

En els supòsits d'adopció internacional, si cal el desplaçament dels progenitors al país de l'adoptat, el permís es pot començar a gaudir fins a quatre setmanes abans de la resolució de l'adopció.

Com tramitar

Tramitació
Què podeu fer?

Podeu adreçar-vos a qualsevol centre d'atenció i informació de la Seguretat Social (CAISS) per fer la sol·licitud.

Què necessiteu saber?
Qui ho pot demanar?

Qualsevol treballador o treballadora per compte propi o per compte d'altri que estigui afiliat a la Seguretat Social y en situació d'alta y que tingui cobert un període de cotització de 180 dies dins els 7 anys immediatament anteriors a la data del part o de l'inici del descans. Alternativament, 360 dies cotitzats durant la seva vida laboral.

Documentació

Per a tots els casos cal aportar:

  • Formulari de sol·licitud
  • Document d'identificació personal (NIF o NIE)
  • Acreditació de la cotització a la Seguretat Social

Consulteu la documentació específica per a cada cas en el web de la Seguretat Social.

On es pot fer?
Dates
  • El termini màxim per resoldre i notificar és  de 30 dies, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud al registre de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
  •  El dret al reconeixement de la prestació prescriu al cap de 5 anys
Preu

    Tràmit gratuït

Organisme responsable
  • Administració General de l'Estat
Darrera actualització  12 / 12 / 2018