Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Duplicat del certificat d'inscripció al Registre de Parelles Estables

El tràmit permet demanar un duplicat del certificat que demostra la inscripció d'una parella en el Registre de Parelles Estables.

Atenció

La Comissió de Govern de data 21 de desembre de 2011, acorda la supressió del Registre Municipal d'Unions Civils de l'Ajuntament de Barcelona creat l'any 1994 i deixar sense efecte la seva normativa reguladora per a noves inscripcions.

Es considera parella estable quan dues persones conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial:

  • durant més de dos anys ininterromputs
  • o si durant la convivència tenen un fill en comú
  • o si formalitzen la relació en escriptura pública.

Com tramitar

Amb certificat digital
Sense certificat digital
Què podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: empleneu el formulari per generar la sol·licitud i presentar-la al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

El formulari demana que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic.

Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

  1. Empleneu el formulari

  2. Adjunteu els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit.

    Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics  perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

  3. Confirmeu les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I després...

Rebreu el duplicat per correu postal al vostre domicili.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol de les persones que formen part de la parella estable.

Documentació

Per aquest tràmit no es requereix documentació.

Dates

El duplicat pot sol·licitar-se en qualsevol moment.

Preu

    Tràmit gratuït

Organisme responsable
Tràmits relacionats