Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Duplicat del certificat d'inscripció al Registre de Parelles Estables de l'Ajuntament de Barcelona

El tràmit permet demanar un duplicat del certificat que demostra la inscripció d'una parella en el Registre de Parelles Estables.

Cal saber que:

Es considera parella estable quan dues persones conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial:

 • durant més de dos anys ininterromputs
 • o si durant la convivència tenen un fill en comú
 • o si formalitzen la relació en escriptura pública.

Atenció

La Comissió de Govern de data 21 de desembre de 2011, va acordar la supressió del Registre Municipal d'Unions Civils de l'Ajuntament de Barcelona, creat l'any 1994 i deixar sense efecte la seva normativa reguladora per a noves inscripcions. El Registre va estar en funcionament des de l'any 1994 fins el 22 de desembre de 2011.

En aquest enllaç trobareu informació d'interès sobre el Registre de Parelles Estables de la Generalitat de Catalunya.

Com tramitar

Què podeu fer?

Podeu sol·licitar un duplicat del certificat d'inscripció al Registre de Parelles Estables de l'Ajuntament de Barcelona (únicament aquelles parelles constituïdes entre els anys 1994 i 2011, dates en què el registre de Parelles estables de l'Ajuntament de Barcelona va estar actiu).

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l’Ajuntament de Barcelona.

 • Empleneu la instància que trobareu a l'apartat "Documentació" del tràmit, que ha d'imprimir i signar.
 • Lliureu la petició davant el registre municipal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida aportant la documentació escaient.

I després...

 • El tramitador de l'oficina d'atenció ciutadana us lliurarà el comprovant del registre efectuat.
 • Posteriorment, en un termini de 15 dies hàbils, rebreu el duplicat de la inscripció, per correu postal, certificat al vostre domicili.
Qui ho pot demanar?

Per demanar el duplicat cal complir amb el següent requisit:

 • La parella ha de constar registrada en el Registre de parelles estables de la ciutat de Barcelona.

Pot demanar el duplicat de la inscripció al registre:

 • Qualsevol de les persones que formen part de la parella estable.
Documentació

En tots els casos caldrà aportar la documentació següent:

 • Instància degudament emplenada i signada.
 • Fotocòpia del document d'identificació (DNI, NIE, passaport) del sol·licitant.
On es pot fer?
Dates

En qualsevol moment es pot demanar el duplicat del certificat d'inscripció al Registre de Parelles Estables.

La notificació es fa arribar, per correu postal certificat, en un termini de 15 dies hàbils.

Preu

  Tràmit gratuït

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  08 / 05 / 2019