Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Duplicat del certificat d'inscripció al Registre de Parelles Estables de l'Ajuntament de Barcelona

El tràmit permet demanar un duplicat del certificat que demostra la inscripció d'una parella en el Registre de Parelles Estables.

Cal saber que:

Es considera parella estable quan dues persones conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial:

 • durant més de dos anys ininterromputs
 • o si durant la convivència tenen un fill en comú
 • o si formalitzen la relació en escriptura pública.

Atenció

La Comissió de Govern de data 21 de desembre de 2011, va acordar la supressió del Registre Municipal d'Unions Civils de l'Ajuntament de Barcelona, creat l'any 1994 i deixar sense efecte la seva normativa reguladora per a noves inscripcions. El Registre va estar en funcionament des de l'any 1994 fins el 22 de desembre de 2011.

En aquest enllaç trobareu informació d'interès sobre el Registre de Parelles Estables de la Generalitat de Catalunya.

Com tramitar

Què podeu fer?
Podeu sol·licitar un duplicat del certificat d'inscripció al Registre de Parelles Estables (únicament aquelles parelles constituïdes entre els anys 1994 i 2011, dates en què el registre de Parelles estables de l'Ajuntament de Barcelona va estar actiu).
Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Truqueu al 010 Telèfon d'Informació i Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona i faciliteu les dades de contacte.

En un termini aproximat de 7 dies us faran arribar, per correu postal ordinari, una instància de petició juntament amb un full d'instruccions i un sobre amb franqueig de retorn.

Un cop rebeu la documentació haureu de:

 • Emplenar la instància i signar-la.
 • Adjuntar la documentació requerida.
 • Retornar-la dins el sobre de retorn específic.

Tanmateix, si ho preferiu, també podeu presentar la petició davant qualsevol registre de les oficines d'atenció ciutadana.

I després...

 • En el moment que la vostra petició sigui registrada per a la seva tramitació sereu informats mitjançant la tramesa d'un SMS o d'un correu electrònic.
 • Posteriorment, en un termini de 15 dies hàbils, rebreu el duplicat de la inscripció, per correu postal, certificat al vostre domicili.
Qui ho pot demanar?

Per demanar el duplicat cal complir amb el següent requisit:

 • La parella ha de constar registrada en el Registre de parelles estables de la ciutat de Barcelona.

Pot demanar el duplicat de la inscripció al registre:

 • Qualsevol de les persones que formen part de la parella estable.
Documentació

Fotocòpia del document d'identificació (DNI, NIE, passaport...) de la persona que demana el duplicat.

 

On es pot fer?
Dates

En qualsevol moment es pot demanar el duplicat del certificat d'inscripció al Registre de Parelles Estables.

La notificació es fa arribar, per correu postal certificat, en un termini de 15 dies hàbils.

Preu

  Tràmit gratuït

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  08 / 05 / 2019