Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Obtenció, renovació o modificació de les dades del permís o llicència de conduir

Per obtenir qualsevol permís o llicència és necessari ésser declarat apte a les proves teòriques i/o pràctiques o de circulació que corresponguin per part de la Prefectura Provincial de Trànsit.

Les llicències de conduir s'atorguen per a vehicles agrícoles autopropulsats i conjunts d'aquests i vehicles destinats a persones amb mobilitat reduïda. (Vehicles especials discapacitats).

Els permisos de conduir es divideixen en diferents categories:

 • AM Autoritza a conduir ciclomotors de dues o tres rodes y quadricicles lleugers.
 • A1 Autoritza a conduir motocicletes amb un màxim de 125 cc
 • A2 Autoritza per conduir motocicletes amb una potència màxima de 11 kW.
 • A Autoritza a conduir motocicletes y tricicles de motor.
 • B Autoritza a conduir: Automòbils de fins 3.500 Kg fins 8 passatgers i el conductor. Podran dur un remolc amb una massa màxima de 750 Kg / Tractors i un remolc amb una massa màxima de 750 Kg no podent excedir el conjunt de 4.250 Kg / Tricicles i quadricicles a motor.
 • C1 Autoritza a conduir automòbils diferents de la classe D1 o D d'entre 3.500 Kg i 7.500 Kg per als transport de fins a 8 passatgers i el conductor.
 • C Autoritza a conduir automòbils diferents de la classe D1 o D que passin de 3.500 Kg per als transport de fins a 8 passatgers i el conductor.
 • D1 Autoritza a conduir automòbils de fins a 16 passatgers i el conductor i de fins a 8 metres de longitud.
 • D Autoritza a conduir automòbils per al transport de més 8 passatgers a més del conductor.
 • (B, C1, C, D1, D) +E Autoritza per a cadascun d'aquest permisos, de forma independent, conduir un conjunt de vehicles conformat pel vehicle al que autoritza el primer permís (B, C1, C, D1, D) i un remolc la massa del qual podrà excedir els 750 Kg.

Es poden prorrogar o renovar els permisos i les llicències durant els tres mesos anteriors a la data del final de vigència en els centres de reconeixement o a la Prefectura Provincial de Trànsit.

Permís internacional de conduir. El permís internacional de conduir és necessari per a conduir temporalment al territori de països que no siguin membres de la Unió Europea y que no hagin adoptat el model de permís previst als Convenis de Ginebra o Viena. Aquest tipus de permís no és vàlid per a conduir al pais que l'expedeix (en aquest cas, Espanya).

Com tramitar

Tramitació
Què podeu fer?

Podeu tramitar l'obtenció, la renovació o modificar l'adreça del permís o llicencia de conduir.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per obtenir la llicència i el permís de conduir, podrà dirigir-se a una autoescola, per posteriorment examinar-se a la Prefectura Provincial de Trànsit de la corresponent prova teòrica, com de la pràctica, si el tipus de permís o llicència ho requereix.

 • Es pot presentar per lliure a la prova teòrica, en aquest cas cal adreçar-se a Prefectura Provincial de Trànsit (*)amb tota la documentació requerida.
 • També es pot fer per lliure la prova pràctica, serà necessari portar el vehicle adaptat amb dobles comandaments i anar acompanyat pel monitor amb el que s'hagin fet les pràctiques.

Per obtenir el permís internacional de conduir ha d'anar a la Prefectura Provincial de Trànsit (*) amb la documentació requerida. Aquest tràmit només es fa a la Prefectura provincial de Trànsit (abans es feia al RACC).

Per obtenir la pròrroga del permís de conduir o de la llicència de conducció pot adreçar-se als centres de reconeixement de conductors o bé a la Prefectura Provincial de Trànsit (*) amb la documentació requerida.

Per comunicar un canvi de domicili dirigiu-vos a la Prefectura Provincial de Trànsit(*). També es pot comunicar per internet a través del següent enllaç.

 (*) es necessari concertar cita prèvia, que pot sol·licitar a través del web www.dgt.es, o trucant al 060.

 

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona amb residència a Espanya pot obtenir el permís o la llicència de conducció tenint en compte els requisits d'edat per a cada categoria:

 • Llicència per a persones amb mobilitat reduïda: 14 anys
 • Llicència per a vehicles agrícoles: 16 anys.
 • Permís AM: 15 anys.
 • Permís A1: 16 anys.
 • Permís A2, B i C1: 18 anys.
 • Permís A: 20 anys i 2 anys de possessió del A2.
 • Permís C i D1: 21 anys.
 • Permís D: 24 anys.
 • Permís internacional: Aquelles persones que tenint un permís de conduir espanyol vulguin viatjar a algun dels països on demanin aquest tipus de permís i vulguin conduir dins del seu territori.
Documentació

Per a tots els casos s'ha de presentar:

-Imprès de sol·licitud

-Taxa pagada

-Informe d'aptitud psicofísica

-Acreditació d'identitat i residència:

 • DNI o passaport, original en vigor
 • Autorització de residència o document d'identitat del seu país o passaport i Certificat d'Inscripció al Registre Central d'Estrangers, per a estrangers comunitaris, original i en vigor.
 • Autorització de residència per a estrangers no comunitaris, original i en vigor.

-Fotografia original de 32x26 mm, en color. En cas de sol·licitar duplicat per pèrdua, sostracció o deteriorament no caldrà fotografia si disposa d'un permís amb format targeta de plàstic.

En cas de sol·licitar duplicat per canvi de dades, s'haurà d'aportar el document que ho acrediti.

Per sol·licitar permís internacional de conduir, a més:

 • Fotocòpia del permís de conduir nacional en vigor.

Per sol·licitar llicències i pròrrogues de llicències de conduir, a més:

 • Informe d'aptitud psicofísica telemàtic, anotat al Registre de conductors per un centre de reconeixement per a conductors.

Per sol·licitar permís de conduir, a més:

 • Informe d'aptitud psicofísica telemàtic, anotat al Registre de conductors per un centre de reconeixement per a conductors.
 • Taló foto, complimentat i signat (únicament es pot aconseguir a la Prefectura de Trànsit).
 • Permís de conducció si el posseeix (espanyol o de la Unió Europea o Espai Econòmic Europeu), original i fotocòpia.

Per sol·licitar la pròrroga del permís de conduir, a més:

 • Informe d'aptitud psicofísica telemàtic, anotat al Registre de conductors per un centre de reconeixement per a conductors.
 • Taló foto, complimentat i signat (únicament es pot aconseguir a la Prefectura de Trànsit).

Per comunicar un canvi de domicili, cal que s'identifiqui amb el seu document d'identificació personal (DNI, NIF o NIE) o amb el seu permís de conduir.

 

On es pot fer?
Dates

Termini de validesa per als permisos i llicències: la caducitat depèn de l'edat del conductor.

Termini de validesa per al permís internacional de conduir: 1 any.

Preu
  • Taxa permís de conduir: 92,20 
  • Taxa llicència de conduir: 43,70 euros 
  • Taxa pròrroga permís de conduir: 24,10 euros
  • Taxa pròrroga llicència de conduir: 24,10 euros
  • Permís internacional de conduir: 10,30 euros 
  • Duplicat de permís i llicència de conduir per pèrdua, sostracció o deteriorament: 20,40 euros **

  Atenció: Les persones més grans de 70 anys no paguen taxa per la tramitació de la pròrroga del permís o de la llicència de conduir.

  Per a més informació dels diferents preus i taxes consulteu la pàgina web de la DGT.

  **En cas de canvi de domicili, només s'ha de comunicar aquest canvi.

Organisme responsable
 • Administració General de l'Estat
Darrera actualització  17 / 04 / 2019