Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Repartiment de publicitat als mercats municipals

Autorització per poder realitzar la distribució de publicitat de productes per empreses exteriors a qualsevol mercat municipal.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Demaneu l'imprès de sol·licitud per telèfon, fax o e-mail al Departament de Servei de Mercats de l'Institut.


Empleneu l'imprès fent constar:

  • Nom i cognoms de la persona responsable o del sol·licitant  
  • Nom i dades de l'empresa a la qual representa: adreça, NIF, telèfon i fax
  • Mercat/s on es vol fer la instal·lació i dates

                                                                          
Envieu per fax o porteu personalment la sol·licitud complimentada i signada, adjuntant una mostra del fulletó o similars a escala, especificant mides i materials.

                                                                         
En cas d'aprovació de la sol·licitud, es farà una liquidació de les taxes corresponents sobre la base dels paràmetres que s'especifiquen a l'Ordenança Fiscal Vigent.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol empresa o entitat interessada. En qualsevol cas, l'Administració es reserva el dret d'autoritzar l'esmentada activitat.

On es pot fer?
Preu
    • 71,24 euros per dia o fracció i mercat
Organisme responsable
Darrera actualització  16 / 11 / 2018