Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Renovaciˇ de les llicŔncies de patents ambulants als mercats municipals

Renovació anual de les patents ambulants existents als mercats municipals.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el trÓmit?

Cal presentar una solĚlicitud segons model facilitat per la Direcciˇ del mercat corresponent i adjuntar la documentaciˇ requerida.á

á

Documentaciˇ
 • Fotoc˛pia del DNI (ambdues cares)
 • Certificat de Fe de Vidaá
 • Certificat dels Sindicats Agraris o de l'Ajuntament conforme tÚ conreus en explotaciˇ
 • Certificat conforme estÓ al corrent de pagament de les seves obligacions amb la Seguretat Social
 • Certificat d'estar al corrent de pagament de les quotes de l'Associaciˇ de Venedors.áá

á

On es pot fer?
Dates

Abans del 31 de desembre de l'any en curs

Preu

  Any 2017:

  Taxes de tramitació:

  144,72 euros per cadascuna

Organisme responsable