Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Renovació de les llicències de patents ambulants als mercats municipals

Renovació anual de les patents ambulants existents als mercats municipals.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Cal presentar una sol·licitud segons model facilitat per la Direcció del mercat corresponent i adjuntar la documentació requerida. 

 

Documentació
  • Fotocòpia del DNI (ambdues cares)
  • Certificat de Fe de Vida 
  • Certificat dels Sindicats Agraris o de l'Ajuntament conforme té conreus en explotació
  • Certificat conforme està al corrent de pagament de les seves obligacions amb la Seguretat Social
  • Certificat d'estar al corrent de pagament de les quotes de l'Associació de Venedors.  

 

On es pot fer?
Dates

Abans del 31 de desembre de l'any en curs

Preu

    Taxes de tramitació:

    144,72 euros per cadascuna

Organisme responsable
Darrera actualització  19 / 11 / 2018