Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Sol·licitud d'un certificat de titularitat de parades als mercats municipals

Sol·licitud de certificació sobre la titularitat de llicències d'ús als mercats municipals.

Com tramitar

Internet
Presencialment
Com es fa el tràmit?

Cal presentar una sol·licitud per escrit al registre de qualsevol oficina d'atenció ciutadana o a la direcció del mercat corresponent.

I després...

Posteriorment, Mercats de Barcelona contactarà amb la persona sol·licitant per informar-li el dia que pot passar a recollir el certificat.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica

Documentació

Podeu presentar la documentació que considereu convenient i que pugui justificar la titularitat o l'interès legítim.

On es pot fer?
Preu
    • Per tramitació de certificats i altra documentació sol·licitada a instància de titular: 23,11 euros per document.
    • Per tramitació de certificats o altra documentació corresponent a dades no informatitzades, anteriors a 1984: 285,64 euros per document.
Organisme responsable
Darrera actualització  16 / 11 / 2018