Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Sol·licitud de permís de renovació i millora de les parades dels mercats

Sol·licitud de permís per realitzar obres i instal·lacions a les parades dels mercats municipals.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Empleneu la sol·licitud d'obres i presenteu-la a la direcció del mercat, juntament amb la documentació requerida.

Qui ho pot demanar?

La persona titular de la parada

Documentació

Memòria descriptiva de les obres per triplicat. Aquesta memòria ha d'explicar tot el procés, des de les demolicions fins als acabats:  

  • Descripció del sistema estructural de la parada  
  • Descripció de la instal·lació elèctrica acompanyant esquema elèctric i potència a contractar
  • Descripció de les instal·lacions d'aigua, desguàs i gas, si és necessari
  • Plànol per triplicat a escala 1:20 de la planta, secció, alçat i instal·lacions:
  • Plànol de la planta de la parada acotat 1/20, distribució interior de la parada, forma d'accés, plànols d'instal·lacions d'aigua, gas i electricitat.
  • Plànol de secció transversal 1/20, acotant alçades i amplades de la parada 
  • Plànol esquemàtic de l'alçat de la parada a escala 1/20 
  • Plànols de detall necessaris per una complerta interpretació del projecte.

Quan la importància de les obres així ho requereixi, s'haurà de portar el projecte visat pel Col·legi Professional i el "asume" de la direcció d'obres.

On es pot fer?
Organisme responsable
Darrera actualització  16 / 11 / 2018