Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Cessió temporal d'espais als mercats per desenvolupament de festes, activitats culturals o lúdiques

Sol·licitud de permís temporal per instal·lar envelats o similars, realitzar balls, concerts o representacions anàlogues als mercats municipals.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu enviar la sol·licitud a l'Institut de Mercats de Barcelona.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Presenteu un escrit de sol·licitud via fax o e-mail a l'Institut Municipal de Mercats i adjunteu la pòlissa de responsabilitat civil.

L'Institut es posarà en contacte amb els sol·licitants per notificar el resultat de la sol·licitud. En funció de la complexitat de l'acte, es podrà requerir més informació (memòria tècnica d'instal·lacions,...etc.).

En cas d'aprovació, haureu d'efectuar la liquidació de la taxa fiscal que marca l'Ordenança Fiscal vigent.

Qui ho pot demanar?

Representants legals d'entitats, associacions, institucions, organitzacions o similars.

Documentació

Pòlissa de responsabilitat civil

On es pot fer?
Preu

    Any 2017:

    548,64 euros per dia o fracció i mercat.

    Resten exemptes del pagament de les taxes, les activitats organitzades per les associacions de comerciants del mercat. 

Organisme responsable
Darrera actualització  16 / 11 / 2018