Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Registre de marques i noms comercials

Tràmit per registrar una marca de productes o serveis, o bé el nom comercial d'una activitat per tal de tenir-ne l'ús exclusiu en tot el territori espanyol.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

Per obtenir els impresos necessaris i presentar la sol·licitud, cal adreçar-se a l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE).

Tots els impresos i la documentació per al Registre de Patents i Marques poden obtenir-se gratuïtament al web de l'Oficina Española de Patentes y Marcas (www.oepm.es).

Abans de presentar la sol·licitud, es pot demanar un informe previ (no obligatori) per saber si hi consta inscrita una marca. Es sol·licitaran amb un model d'instància que es pot descarregar del web de l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE).

L'OGE fa únicament de registre d'entrada de documents. Per aclarir qualsevol dubte cal consultar amb l'Oficina Española de Patentes y Marcas.

També es pot presentar la sol·licitud a les oficines de la Cambra de Comerç pertanyents a la OGE.

Qui ho pot demanar?

Persones físiques o jurídiques de nacionalitat espanyola o estrangera que resideixen habitualment o tenen un establiment industrial o comercial en territori espanyol.

Es pot tramitar directament o per mediació d'un agent de la propietat industrial (API) o d'un representant degudament autoritzat.

Els no residents a un Estat membre de la Unió Europea hauran d'actuar per mediació d'un agent de la propietat industrial (API).

On es pot fer?
Preu

    Segons taxes que trobareu al web de l'Oficina espanyola de patents i marques.

Organisme responsable
  • Administració General de l'Estat
Darrera actualització  25 / 04 / 2018