Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Baixa de la llicència de terrassa

Tràmit per demanar la baixa del permís d'instal·lació de terrasa ubicada en les places, carrers i espais d'ús públic.

Com tramitar

Internet
Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar la baixa de la llicència de terrassa.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

1. Adreceu-vos a qualsevol oficina d'atenció ciutadana (OAC) a recollir la instància específica. Si preferiu evitar desplaçaments innecessaris us la podeu descarregar accedint a aquest enllaç.

2. Empleneu la instància amb les dades de la llicència, manifestant la renúncia d'aquesta així com el desmuntatge de la terrassa. Imprimiu dues còpies i signeu-les.

3. Presenteu la petició davant qualsevol registre de les oficines d'atenció ciutadana.

I després...

 • Un cop presentada la sol·licitud haureu finalitzat el tràmit.
 • No cal retornar la cèdula de la terrassa.
Qui ho pot demanar?

El titular de la llicència o persona autoritzada.

Documentació
 • Instància específica per comunicar la baixa.
 • Cal mostrar el DNI/NIE/CIF del titular de la llicència
 • Cal aportar poders o autorització, en cas d'actuar com a representant del titular de la llicència.
On es pot fer?
Dates

Caldrà sol·licitar la baixa de la possible renovació pel mateix període de l'any vinent, com a molt tard, abans dels 15 dies de l'inici del nou període de vigència de la llicència.

En les llicències anuals el període comença el dia 1 de gener i en les llicències de temporada el dia 1 de maig.

Preu

  El tràmit és gratuït.

  Qualsevol baixa definitiva demanada durant el període de vigència de la llicència donarà dret al retorn de l'import de la taxa corresponent al termini comprès entre el dia següent de la data de sol·licitud de baixa fins a la finalització de la llicència, sempre i quan s’hagin retirat de l’espai d’ús públic tots els elements que configuraven la terrassa.´

  Si la baixa se sol·licita abans de la liquidació de l'any, l'import de la taxa de la llicència és prorrateja en funció del temps que s'ha ocupat.

Organisme responsable
Darrera actualització  25 / 04 / 2018