Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Baixa de la llicència de terrassa

Tràmit per demanar la baixa del permís d'instal·lació de terrasa ubicada en les places, carrers i espais d'ús públic.

Com tramitar

Internet
Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar la baixa de la llicència de terrassa.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Cal anar a qualsevol oficina d'atenció al ciutadà dels districtes i omplir una instància amb les dades de la llicència, manifestant el desmuntatge de la terrassa i adjuntar fotocòpia de la llicència o de la última taxa pagada.

Cas de fer la sol·licitud una persona que no és el titular haurà de portar autorització, quan actuï en nom d'altre o es tracti de persona jurídica.

Un cop presentada la sol·licitud haureu finalitzat el tràmit. No cal retornar la cèdula del vetllador.

I després...

  • Un cop presentada la sol·licitud haureu finalitzat el tràmit.
  • No cal retornar la cèdula de la terrassa.
Qui ho pot demanar?

El titular de la llicència o persona autoritzada.

On es pot fer?
Dates

Caldrà sol·licitar la baixa de la possible renovació pel mateix període de l'any vinent, com a molt tard, abans dels 15 dies de l'inici del nou període de vigència de la llicència.

En les llicències anuals el període comença el dia 1 de gener i en les llicències de temporada el dia 1 de maig.

Preu

    El tràmit és gratuït.

    Qualsevol baixa definitiva demanada durant el període de vigència de la llicència donarà dret al retorn de l'import de la taxa corresponent al termini comprès entre el dia següent de la data de sol·licitud de baixa fins a la finalització de la llicència, sempre i quan s’hagin retirat de l’espai d’ús públic tots els elements que configuraven la terrassa.

    Si la baixa se sol·licita abans de la liquidació de l'any, l'import de la taxa de la llicència és prorrateja en funció del temps que s'ha ocupat.

Organisme responsable
Darrera actualització  28 / 02 / 2019