Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Inscripció d'una empresa a la Seguretat Social

Acte administratiu pel que la Tresoreria General de la Seguretat Social assigna a l'empresari un número per la seva identificació i control de les seves obligacions en el respectiu Règim del Sistema de la Seguretat Social.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

Cal anar a l'administració de la Tresoreria corresponent i aportar la documentació necessària depenent del cas.

On es pot fer?
Dates

L'empresari que  hagi de contractar treballadors per primer cop ha de sol.licitar la inscripció com empresa abans d'iniciar l'activitat.

Organisme responsable
  • Administració General de l'Estat
Darrera actualització  01 / 03 / 2018