Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Inscripció d'una empresa a la Seguretat Social

Acte administratiu pel que la Tresoreria General de la Seguretat Social assigna a l'empresari un número per la seva identificació i control de les seves obligacions en el respectiu Règim del Sistema de la Seguretat Social.

Com tramitar

Tramitació