Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Autorització municipal de zona de pràctiques d'autoescola

Sol·licitud d'autorització de zona de pràctiques, que s'ha de demanar per poder obrir una autoescola.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar una autorització per a una zona de pràctiques d'autoescola.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Podeu recollir una instància de sol·licitud a qualsevol oficina d'atenció ciutadana o bé, si ho preferiu us la podeu descarregar la Sol·licitud d'Ocupació de Via Pública i la Fitxa d'Ocupació.

 • Empleneu la sol·licitud i la fitxa i signeu-la.
 • Presenteu la petició davant qualsevol registre de les oficines d'atenció ciutadana aportant la documentació requerida.

I després...

El departament de Serveis Tècnics, un cop comprovada la documentació resol, i contacta amb l'interessat per comunicar la zona assignada.

Qui ho pot demanar?

El titular o el representant de l'autoescola.

Documentació
 • Fotocòpia de la llicència d'activitat
 • Plànol amb el recorregut de la zona de pràctiques que se sol·licita. 
 • DNI/CIF/Permís de residència del titular  i del representant, si és el cas.
On es pot fer?
Dates

Pot demanar-se en qualsevol moment.

Preu

  Amb caràcter general, sens perjudici de les peculiaritats que determinats aprofitaments puguin establir, la quota tributària de la taxa estarà determinada per la fórmula següent:

  • Quota tributària = PB x S x T x FCC x FCA x FCH

  PB (Preu Bàsic): 0,4966 euros

  S (Superfície en metres quadrats de l'aprofitament)

  T (Temps en dies de l'aprofitament)

  FCC (Factor Corrector de Carrer) segons la categoria del carrer:

  • Categoria del carrer A factor corrector 5
  • Categoria del carrer B factor corrector 3
  • Categoria del carrer C factor corrector 1,75
  • Categoria del carrer D factor corrector 1,25
  • Categories carrer E,F,Z industr. factor corrector 1

  FCA (Factor Corrector de l'Aprofitament)

Organisme responsable
Darrera actualització  01 / 08 / 2018