Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Registre i matriculació de motos aquàtiques

Tràmit per matricular o canviar el nom del titular d'una moto aquàtica.

Amb aquest procediment s'obté la matrícula i la llicència de navegació que s'ha de portar a la moto.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

Adreceu-vos a la Capitania Marítima aportant la documentació i omplir la sol·licitud, segons sigui el cas, que tenen a la mateixa Capitania.

La matrícula s'ha de pintar en un lloc visible de la moto. Els seus números seran primer 6 o 7, segons es destini l'embarcació per lloguer o ús particular, seguit del grup de lletres de la província marítima on ha estat inscrita i finalment el número de foli i l'any d'inscripció.

Qui ho pot demanar?

El propietari de la moto aquàtica.

Documentació

En cas de matriculació:

  • Fitxa característiques tècniques de la moto (original)
  • Factura de compra (original i fotocòpia)
  • DNI del propietari (original i fotocòpia)

En cas de canvi de titular:

  • DNI del comprador i del venedor (original i fotocòpia)
  • Contracte de compravenda (original i fotocòpia)
  • Document de matriculació o llicència de navegació, que ha de tenir el venedor (original)
  • Pagament de l'autoliquidació de l'impost de transmissions patrimonials

En cas de no portar els originals es poden substituir aquests per fotocòpies compulsades.

On es pot fer?
Dates

Entrada en vigor el 13 d'abril de 1999

L'assignació i lliurament de la llicència de navegació es fa en 15 dies.

Organisme responsable
  • Administració General de l'Estat
Darrera actualització  09 / 05 / 2017