Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Publicitat estàtica als mercats municipals

Obtenció del permís per poder instal·lar publicitat a l'interior de qualsevol mercat municipal de la ciutat prèvia autorització municipal pel que fa als espais, mides, rotació d'ocupació, elements tècnics i de seguretat, característiques dels suports i contingut dels anuncis.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Demaneu l'imprès de sol·licitud per telèfon, fax o e-mail al Departament de Comunicació de l'Institut Municipal de Mercats.

 

Empleneu l'imprès fent constar:

 

  • Nom i cognoms de la persona responsable
  • Nom i dades de l'empresa a la qual representa, adreça, NIF, telèfon i fax de l'empresa, ens o particular.
  • Mercat o mercats i dates en que es vol fer la instal·lació.

 

Cal presentar un esboç de l'opis, cartell, banderola o similar a escala, especificant mides i materials.

 

Presenteu la sol·licitud juntament amb la documentació demanada al Departament de Comunicació de l'Institut de Mercats Municipals.

I després...

L'Institut fa saber l'aprovació o denegació de la sol·licitud. En cas d'aprovació cal fer la liquidació de les taxes corresponents sobre la base dels paràmetres que s'especifiquen a l'ordenança fiscal vigent.

Un cop l'Institut reb el comprovant d'ingrés, envia l'autorització per desenvolupar l'activitat.

On es pot fer?
Preu

    Les taxes seran les corresponents en base als paràmetres que s'especifiquen a l'Ordenança Fiscal vigent.

Organisme responsable
Darrera actualització  16 / 11 / 2018