Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Realització d'enquestes als mercats municipals

Obtenció del permís per poder realitzar enquestes a l'interior de qualsevol mercat municipal de la ciutat.

Cal que les enquestes siguin compatibles amb l'activitat del mercat, sense interferir als venedors ni als usuaris.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

 

Demaneu l'imprès de sol·licitud per telèfon, fax o e-mail al Departament de Comunicació de l'Institut Municipal de Mercats.

 

Empleneu l'imprès fent constar:

 

  • Nom i cognoms de la persona responsable de l'enquesta
  • Nom de l'empresa, entitat que representa
  • Adreça, Nif, telèfon i fax de l'empresa, ens o particular
  • Mercat o mercats i data i horari de l'enquesta
  • Equip humà que es farà servir i finalitat de l'enquestaEls estudiants han d'adjuntar un certificat expedit per la secretaria del centre o pel cap d'estudis.

 

En cas de tractar-se d'una enquesta amb finalitat comercial, feu el pagament de la taxa, d'acord amb la taxa que consta en l'imprès de sol·licitud i en el número de compte que s'hi indica i adjunteu a la sol·licitud el comprovant de l'imprès bancari.

 

Envieu per fax o dur personalment la sol·licitud complimentada i signada, juntament amb la resta de documents demanats i un model de l'enquesta a realitzar.

 

I després...

Un cop aprovada la petició, l'Intitut envia a l'interessat l'autorització per desenvolupar l'activitat.

Durant l'activitat realitzada al mercat és imprescindible dur l'autorització per presentar-la a la direcció del mercat.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol empresa, entitat, estudiants, etc.

On es pot fer?
Preu
    • Enquestes comercials: 176,97 euros, per dia i mercat.
Organisme responsable
Darrera actualització  16 / 11 / 2018