Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Certificat de pensió o negatiu de la Generalitat

Certificat per a demostrar si es cobra o no alguna de les prestacions econòmiques que gestiona la Generalitat de Catalunya  (LISMI, pensions no contributives...).

Així mateix, es pot sol·licitar un certificat de la data en què el sol·licitant va ser donat de baixa, o la quantitat percebuda en un any.

Com tramitar

Tramitació