Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Tràmits a fer per al canvi d'ús d'un immoble (edifici sencer)

Passos a seguir quan es fa un canvi d'ús tot un edifici (immoble).

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Si es tracta de fer el canvi d'ús de tot un edifici, caldrà demanar la Llicència d'obres majors a l'Ajuntament.

Una vegada finalitzades les obres s'han de fer les següents gestions amb altres administracions:

  • Escriptures noves, com en altres casos les fa un notari i cal portar-les al registre de la propietat corresponent, pagant les taxes i impostos pertinents.
  • Cèdula d'habitabilitat, si el nou ús de l'edifici és d'habitatges. Cal demanar-la al Serv. Terr. d'Habitatge de la Generalitat.
  • Comunicat de variació del valor cadastral, cal presentar una declaració a la Gerència Territorial del Catastre per a què el rebut de l'IBI sigui modificat (el valor no és el mateix pels diferents usos).

Qui ho pot demanar?

El titular del local o de l'habitatge o el seu representant legal.

On es pot fer?
Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  21 / 11 / 2018