Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Llicčncia d'ocupaciķ de reserva de cārrega i descārrega per obres

Permís d'ocupació de la via pública per disposar d'una reserva de càrrega i descàrrega de materials en les obres d'edificació (per a vehicles, generadors, casetes o mòduls per l'emmagatzematge d'eines i/o materials, etc...) que sigui superior a 1 dia i fins que finalitzin les obres.

En cas de demanar el permís d'accés de camions o vehicles a les obres, cal sol·licitar una llicència de guals i especificar que és per aquest motiu.

Com tramitar

Amb certificat digital/Identitat Digital al Mōbil
Sense certificat digital
Quč podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: empleneu el formulari de sol·licitud, adjunteu-hi la documentació necessària i presenteu-ho tot al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

Quč necessiteu saber?
Com es fa el trāmit?

Abans d’iniciar el tràmit, haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre ordinador el model de sol·licitud de llicència d'ocupació de la via pública que trobarà en l'apartat Documentació del tràmit (disponible per a versions Acrobat Reader 7 o superiors) que haureu d’adjuntar al formulari com a part de la documentació de la vostra sol·licitud.

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

 1. Empleneu el formulari.

 2. Adjunteu l’arxiu del document de característiques específiques del tràmit i  la resta de documentació necessària.


  Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics  perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 3. Confirmeu-ne les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I després...

Els serveis de via pública notificaran la liquidació de la taxa i la concessió del permís.

Qui ho pot demanar?

Ho pot demanar el titular de les obres o una altra persona en representació. El representant també s'ha d'identificar en la sol·licitud.     

Documentaciķ

Recordeu que haureu de tenir la documentació preparada en arxius o fitxers per adjuntar-la al formulari.

 Per fer el tràmit cal aportar aquesta documentació:

 

Dates

La llicčncia es dona pel període de temps que hagi demanat el solˇlicitant. Aquest termini es podrā ampliar si es demana al districte per escrit.

Preu

  El preu és en funció del següent polinomi:

  PB x S x T x FCC x FCA x FCH

  PB (Preu Bàsic ): 0,4966 euros

  S (Superfície en metres quadrats de l'aprofitament)

  T (Temps en dies de l'aprofitament)

  FCC (Factor Corrector de Carrer) segons la categoria del carrer:

  • Categoria del carrer A factor corrector 5
  • Categoria del carrer B factor corrector 3
  • Categoria del carrer C factor corrector 1,75
  • Categoria del carrer D factor corrector 1,25
  • Categories carrer E,F,Z industr. factor corrector 1

  FCA (Factor Corrector de l'Aprofitament)

  FCH (Factor Corrector per a immobles destinats a habitatges)

Organisme responsable
Darrera actualitzaciķ  08 / 05 / 2019