Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Llicčncia d'ocupaciķ de reserva de cārrega i descārrega per obres

Permís d'ocupació de la via pública per disposar d'una reserva de càrrega i descàrrega de materials en les obres d'edificació (per a vehicles, generadors, casetes o mòduls per l'emmagatzematge d'eines i/o materials, etc...) que sigui superior a 1 dia i fins que finalitzin les obres.

En cas de demanar el permís d'accés de camions o vehicles a les obres, cal sol·licitar una llicència de guals i especificar que és per aquest motiu.

Com tramitar

Quč podeu fer?

Podeu emplenar el formulari per generar la sol·licitud i imprimir-la per continuar el tràmit de manera presencial.

Quč necessiteu saber?
Com es fa el trāmit?

.

 1. Empleneu el formulari i confirmeu-ne les dades.

I després...

 • Imprimiu (2 còpies) del full de sol·licitud i signeu-lo.
 • Lliureu la petició, adjuntant la documentació necessària, a qualsevol registre municipal de les Oficines d'Atenció Ciutadana, per a la qual cosa serà necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l’Ajuntament de Barcelona
 • Els serveis de via pública notificaran la liquidació de la taxa i la concessió del permís.                  
Qui ho pot demanar?

Ho pot demanar el titular de les obres o una altra persona en representació. El representant també s'ha d'identificar en la sol·licitud.   

Documentaciķ

Per fer el tràmit cal aportar aquesta documentació:

 • Fitxa d'ocupació de la via pública.
 • Fotocòpia del DNI o NIF del sol·licitant (segons sigui persona física o jurídica).  
 • Fotocòpia de la llicència d’obres.                   
Dates

La llicčncia es dona pel període de temps que hagi demanat el solˇlicitant. Aquest termini es podrā ampliar si es demana al districte per escrit.

Preu

  El preu és en funció del següent polinomi:

  PB x S x T x FCC x FCA x FCH

  PB (Preu Bàsic ): 0,4966 euros

  S (Superfície en metres quadrats de l'aprofitament)

  T (Temps en dies de l'aprofitament)

  FCC (Factor Corrector de Carrer) segons la categoria del carrer:

  • Categoria del carrer A factor corrector 5
  • Categoria del carrer B factor corrector 3
  • Categoria del carrer C factor corrector 1,75
  • Categoria del carrer D factor corrector 1,25
  • Categories carrer E,F,Z industr. factor corrector 1

  FCA (Factor Corrector de l'Aprofitament)

  FCH (Factor Corrector per a immobles destinats a habitatges)

Organisme responsable
Darrera actualitzaciķ  28 / 02 / 2019