Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Recollida de residus, estris i materials diversos als punts verds

Recollida de materials diversos, que per les seves característiques poden ser reciclables o contaminants, a uns punts especifics destinats a facilitar el tractament adequat dels residus especials i preservar l'entorn.

Com tramitar

Internet
Presencialment
Com es fa el trÓmit?

Aneu a un punt verd si voleu desfer-vos d'algun dels residus següents:

  • Residus recuperables: Paper, cartró, vidre pla i ampolles (els envasos han d'estar buits), plàstics, porexpan, ferralla, fustes netes, roba, electrodomèstics sense CFC, restes de jardineria, matalassos.
  • Residus especials: Fluorescents, pneumàtics, disolvents, pintures, olis, vernissos, aerosols, piles, bateries, productes de neteja, insecticides, electrodomèstics amb CFC (neveres i aparells d'aire condicionat vells), radiografies, termòmetres i tòners.
  • Altres residus: Runes i restes d'obres menors i mobles vells.

En cas de dubte s'aconsella demanar informació amb antel.lació sobre els materials i el pes màxim acceptat.

Pagueu, si s'escau, la taxa corresponent.

Aneu a un punt verd mòbil si voleu desfer-vos d'algun dels residus següents:

  • Radiografies, fluorescents i bombetes (d'ús domèstic), pneumàtics (1 ó 2 per persona), dissolvents, pintures, vernissos i coles (5 litres o kgs màxim) piles, electrodomèstics, neveres (preferencial Punt Verd), olis domèstics,olis d'automoció (5 litres o kgs màxim), aerosols d'ús domèstic, roba i sabates.

Aneu a un punt verd de barri si voleu desfer-vos d'algun dels residus següents:

  • Es poden portar materials reutilitzables i o reciclables, com ampolles de cava, roba, calçat, petits electrodomèstics, aparells d'informàtica, tonners i cartutxos d'informàtica, ferralla domèstica (coberts,paelles...) cartró de grans dimensions, metalls diversos (alumini, acer inoxidable, plom, llautó...), oli de cuina i radiografies. També es poden portar mate- rials considerats especials, com ara els aerosols, pesticides, piles i termòmetres, fluorescents i làmpades, pintures, coles, vernissos, dissolvents..., envasos de productes de neteja i olis minerals (de cotxe, moto...).

A partir de l'1 d'octubre de 2014, els ciutadans trobaran als Punts Verds (de zona, de barri, mòbils i col·laboradors), un envàs específic retornable per l'oli de cuina usat.

**NO accepten mobles, ni runes, ni voluminosos, etc., a excepció del Punt Verd de Barri de Vallvidrera que a diferència d'altres punts verds de barri es disposarà permanentment de 1 contenidor per restes vegetals i 1 conteni- dor per voluminosos.

**NO accepten uralites ni material que contingui amiant, per ser un material molt tòxic i nociu per la salut, a excepció del Punt Verd de Zona de la Vall d'Hebron, en que si s'accepten quantitats de material sense trencar dutes per particulars.

On es pot fer?

Preu
    • Gratuït: Ciutadans que vagin amb vehicles tipus turisme i portin un pes inferior a 500 kg. de residus no especials o fins a 5 kg. o 5 litres de residus especials. NO s'admeten vehicles tipus furgoneta o camioneta.
    • Pagament: Es de pagament per als petits industrials en funció del contingut (material que transporta) del vehicle i del pes, que ha de ser sempre inferior a 3.500 Kgs. Pel que fa als residus especials es poden portar fins a un màxim de 20 kg. amb tarifes de preus específiques. No s'accepten pesos superiors.
Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  27 / 12 / 2018