Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Comunicaciˇ de venda o transmissiˇ de plaša d'aparcament de concessiˇ administrativa

Comunicació que ha de fer la persona propietària d'un pàrquing de concessió administrativa en el moment de fer la venda a un altre o del nou propietari en cas d'adquisició per herència.

Cal saber que:

 • Els titulars de concessions administratives revertibles, respecte dels terrenys afectes a aquestes concessions, estan exempts del pagament de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys (plusvàlua).

Com tramitar

Amb certificat digital/Identitat Digital al M˛bil
QuŔ podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: emplenar el formulari de sol·licitud, adjuntar-hi la documentació necessària i presentar-ho tot al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Abans d’iniciar el tràmit, contacteu amb Barcelona de Serveis Municipals (B:SM) per comprovar si la plaça d’aparcament la gestiona aquesta entitat ja que, en aquest cas, haureu de fer les gestions directament amb B:SM.

Podeu fer servir aquest formulari per a la resta de places d’aparcament de concessió municipal que no són gestionades per Barcelona de Serveis Municipals. En el cas de compravenda, abans de fer efectiva la transmissió, cal fer una comunicació prèvia a l’Ajuntament per informar de  la intenció de transmetre la titularitat.

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

 1. Empleneu el formulari. Indiqueu les dades següents en funció del cas.

  • Herència: dades de la persona difunta que tenia la concessió.
  • Comunicació prèvia de compravenda: dades de la persona venedora, de la possible persona compradora i del preu de venda.
  • Comunicació de compravenda: dades de la persona venedora i de la compradora.
 2. Adjunteu els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit. Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los

 3. Confirmeu-ne les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I desprÚs...

 • En el cas de comunicació prèvia de compravenda, si no heu  rebut cap resposta en el termini de 15 dies hàbils desprès d’haver fet la comunicació, ja podeu concretar la venda.
 • Posteriorment, per finalitzar el tràmit, una de les dues parts haurà de comunicar la transmissió mitjançant aquest mateix tràmit.
Qui ho pot demanar?

La persona titular.

Documentaciˇ

Recordeu que haureu de tenir la documentació preparada en arxius o fitxers per adjuntar-la al formulari.

Per iniciar el tràmit caldrà aportar aquesta documentació:

 • En el cas d’herència: escriptura d’acceptació d’herència.
 • En el cas de compravenda: (la documentació s’haurà de presentar després de fer la comunicació prèvia de la intenció de venda) escriptura o contracte de compravenda.
Preu

  Gratuït.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  08 / 05 / 2019