Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Pla Jove Formació - Ocupació de Barcelona Activa

Pla de formació i ocupació adreçat als joves que en haver finalitzat l'etapa formativa de secundària obligatòria (4t d'ESO) no hagin superat aquest nivell acadèmic i seran orientats sobre els itineraris formatius més adients per a la transició al món laboral o al retorn al sistema educatiu reglat.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu consultar a l'equip de tècnics del programa que us orientarà sobre els itineraris formatius més adients per a la transició al món laboral o el retorn al sistema educatiu reglat.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Cal fer una entrevista individual per obtenir un diagnòstic ocupacional de cada participant en el Pla.

Posteriorment es realitzen seminaris d'orientació ocupacional en grup.

Segons el perfil del participant se'l deriva a un recurs ocupacional o a un altre: escola-taller, casa d'ofici, formació ocupacional, curs de garantia social, Pla de transició al treball o altres.

Qui ho pot demanar?

Joves interessats en un pla de formació.

On es pot fer?
Dates

Es pot sol·licitar durant tot l'any.

Preu

    Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  03 / 04 / 2019