Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Resum d'exempcions, bonificacions, subvencions i reduccions de l'impost sobre activitats econòmiques

El tràmit proporciona informació bàsica sobre els diferents beneficis fiscals relacionats amb l'impost d'activitats econòmiques (IAE).

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar els beneficis fiscals si compliu amb els requisits recollits en l'Ordenança fiscal que regula aquest impost.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?
Documentació

En l'enllaç de cada un dels tràmits trobareu la informació necessària sobre la documentació que cal aportar.

Dates

En l'enllaç de cada un dels tràmits trobareu la informació sobre el termini de què disposeu per demanar el benefici fiscal.

Preu

    En l'enllaç de cada un dels tràmits trobareu la informació sobre els percentatges de benefici per a cada cas.

Organisme responsable
Darrera actualització  20 / 02 / 2019