Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Recuperació dels vehicles retirats per excés soroll

La Guàrdia urbana pot parar els vehicles sorollosos i convidar els seus conductors a passar el control i evitar que superin els decibels permesos d'acord amb l'Ordenança Municipal de Circulació de Vianants i Vehicles.

Els conductors que superin els decibels autoritzats s'arriscaran a la immobilització del seu cotxe o moto, que no podran recuperar fins que hagin solucionat el problema.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu recuperar el vostre vehicle en cas que hagi superat els decibels permesos.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Cas de detectar més decibels dels autoritzats el vehicle passa a ser traslladat als dipòsits municipals i se'n retira la documentació.

  • El vehicle només podrà ser recuperat quan es justifiqui que es té dia i hora per passar la inspecció tècnica de vehicles (ITV).
  • El termini màxim per presentar el justificant és de 10 dies naturals (s'ha de presentar al quarter de la Guàrdia Urbana del districte on han posat la denúncia). En aquest cas es recupera el vehicle i donen una autorització de circulació provisional de 72 hores. La documentació del vehicle només se li tornarà amb la presentació del document que acrediti que la inspecció ha estat correcte.

Si els agents no poden comprovar allà mateix el nivell de decibels, poden posar una denúncia i donar un temps per portar el vehicle a un taller. Un cop arreglat el vehicle, cal presentar-lo per al control a qualsevol quarter de la Guàrdia Urbana que comprovaran el nivell de soroll i, si tot és correcte, retiraran la denúncia.

I després...

  • Aquest control va acompanyat de la imposició provisional de dues denúncies una de la Prefectura Provincial de Trànsit, per incomplir la Llei de Seguretat Viària, i l'altra de caràcter municipal per infringir les Ordenances Municipals de Circulació de Vianants i Vehicles. Aquestes denúncies s'anul·laran quan s'acrediti que el vehicle ha superat correctament la inspecció tècnica.
  • La reincidència implicarà un tràmit idèntic però sense la condonació de multes.
Qui ho pot demanar?

El conductor del vehicle.

On es pot fer?
Dates

El control de soroll pot realitzar-se en qualsevol moment.

Preu

    Tràmit Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  04 / 04 / 2019