Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Llicència de parades al carrer de venda de pirotècnia

Llicència per a poder vendre articles de pirotècnia en parades provisionals al carrer.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar una llicència per a una parada al carrer de venda de pirotècnia.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l’Ajuntament de Barcelona.

 • Descarregueu-vos la sol·licitud de llicència d'ocupació de la via pública i la fitxa d'ocupació. Podeu accedir a aquests documents mitjançant els enllaços de l'apartat "Documentació" d'aquest tràmit.
 • Empleneu la sol·licitud i la fitxa i signeu-les.
 • Lliureu la petició davant el registre municipal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida aportant la documentació requerida.

I després...

L'Oficina passa tot l'expedient al servei de via pública del districte, que avaluarà tota la informació i es posarà en contacte amb el sol·licitant per atorgar o denegar la llicència o indicar les mancances que hi pugui haver en la documentació entregada.

Qui ho pot demanar?

Els titulars d'aquests establiments.

Documentació

Per als establiments de classe "A" (provisionals a la via pública o a terrenys municipals) de venda d'articles de pirotècnia cal:

 • Sol·licitud de llicència d'ocupació de la via pública i fitxa d'ocupació de la via pública.
 • Impost d'Activitats Econòmiques (IAE).
 • Autorització de venda expedida per la Subdelegació del Govern de Barcelona
 • Pòlissa d'assegurança que cobreixi responsabilitat civil de qualsevol mena
 • Projecte de l'establiment signat pel facultatiu corresponent (tècnic de mines, per exemple) i per la Direcció Provincial d'Indústria, on hi consti la superfície, mobiliari, decoració, portes de sortida i altres dades d'interès.
On es pot fer?
Dates

En qualsevol moment.

Preu

   

  La quantia de la taxa estarà determinada pel polinomi següent:

  PB x S x T x FCC x FCA

  PB (Preu Bàsic ): 0,4966 euros

  S (Superfície en metres quadrats de l'aprofitament)

  T (Temps en dies de l'aprofitament, sempre que no s'estableixi una durada mínima). El càlcul de la quota es farà pel nombre de dies d'ocupació efectiva. 

  FCC (Factor Corrector de Carrer) segons la categoria del carrer

  • Categoria del carrer A factor corrector 5
  • Categoria del carrer B factor corrector 3
  • Categoria del carrer C factor corrector 1,75
  • Categoria del carrer D factor corrector 1,25
  • Categories carrer E,F,Z industr. factor corrector 1  

  FCA (Factor Corrector de l'Aprofitament): Per a casetes de pirotècnia: 2

   

Organisme responsable
Darrera actualització  28 / 02 / 2019