Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Inscripció al Registre de Franquiciadors

Les empreses que atorguen franquícies estan obligades a comunicar les seves dades al Registre de Franquiciadors del Ministeri d'Economia i Competitivitat, en el termini màxim de 3 mesos des de l'inici de l'activitat.

Cal també informar de les modificacions que es produeixin. Cada mes de gener cal realitzar una comunicació d'actualització del nombre d'establiments, separant els propis dels franquiciats. La comunicació s'ha fer tot i que no s'hagin produit modificacions.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

El tràmit es pot fer de manera presencial o per correu postal o electrònic.

Presencialment:

Adreceu-vos a l'Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya amb el formulari i la documentació per lliurar-la al registre perquè es trameti al Ministeri.

Per correu postal o electrònic:

El formulari s'ha de trametre al Ministeri d'Economia i Competitivitat directament.  

I després...

L'autorització d'inscripció s'entén atorgada si en el termini de tres mesos, a comptar de la presentació de la sol·licitud, no ha estat dictada i notificada la resolució expressa.

Qui ho pot demanar?

Les empreses que atorguen franquícies i que tenen seu social a Catalunya.

Documentació

A més del formulari, cal lliurar:

  • Escrit de presentació, amb signatura original
  • Relació dels establiments, separant els propis dels franquiciats, on hi consti la seva adreça completa.
On es pot fer?
Organisme responsable