Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Solˇlicitud per a la instalˇlaciķ de protectors de guals

Conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i el Gremi de Garatges conforme l'Ajuntament autoritza als Garatges agremiats a posar protectors a les entrades dels garatges per a impedir aparcaments massa ajustats.

Com tramitar

Amb certificat digital
Quč podeu fer?

Podeu finalitzar el trāmit per internet: emplenar el formulari de solˇlicitud, adjuntar-hi la documentaciķ necessāria i presentar-ho tot al registre telemātic de l'Ajuntament de Barcelona.

Quč necessiteu saber?
Com es fa el trāmit?

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

  1. Empleneu el formulari.

  2. Adjunteu els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit.

    Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

  3. Confirmeu-ne les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I després...

Posteriorment, rebreu l'autoritzaciķ per instalˇlar les proteccions.

Qui ho pot demanar?

La persona que representa al garatge agremiat al Gremi de Garatges, Aparcaments i Estacions de Rentat i Greixatge de Vehicles de Barcelona.

Documentaciķ

Recordeu que haureu de tenir la documentació preparada en arxius o fitxers per adjuntar-la al formulari.

Per fer el tràmit cal aportar aquesta documentació:

  • Alta de l'impost sobre Activitats Econòmiques.
  • Últim rebut pagat de la Taxa de Guals.
  • Document que acrediti que està agremiat.
Dates

En el moment en que es vulgui instalˇlar els protectors.

Preu

    Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Suport "en viu"
Suport "en viu" Suport "en viu"