Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Sol·licitud per a la instal·lació de protectors de guals

Conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i el Gremi de Garatges conforme l'Ajuntament autoritza als Garatges agremiats a posar protectors a les entrades dels garatges per a impedir aparcaments massa ajustats.

Com tramitar

Internet
Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar autorització per a la instal·lació de protectors de guals.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l’Ajuntament de Barcelona.

  • Descarregueu-vos la instància de petició en aquest enllaç.
  • Empleneu la instància i signeu-la.
  • Lliureu la petició davant el registre municipal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida aportant la documentació requerida.

I després...

Les sol·licituds es remeten al Departament de Seguretat i Mobilitat, que emetrà un informe tècnic i una autorització a precari.

Posteriorment es remetrà l'autorització al sol·licitant per a que pugui instal·lar les proteccions.

Qui ho pot demanar?

Els representants dels Garatges agremiats al Gremi de Garatges, Aparcaments i Estacions de Rentat i Greixatge de Vehicles de Barcelona.

Documentació
  • Fotocòpia de l'alta de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
  • Fotocòpia de l'últim rebut pagat de la Taxa de Guals.
  • Document que acrediti que està agremiat

On es pot fer?
Dates

En el moment en que es vulgui instal·lar els protectors.

Preu

    Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  08 / 05 / 2019