Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Al·legacions en relació amb multes coercitives imposades per l'Ajuntament de Barcelona

La multa coercitiva és el mitjà d'execució forçosa que permet a l'administració, una vegada comprovat l'incompliment d'una resolució derivada d'un expedient d'inspecció en matèria d'activitats i urbanisme, forçar al particular restablir la legalitat urbanística.

Com tramitar

Internet
Presencialment
Com es fa el tràmit?

Si el nombre d’al·legacions que heu de presentar és superior a cinc serà necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit  Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.

El dia de la cita, adreceu-vos a l'oficina d'atenció ciutadana escollida i presenteu una instància, acompanyada de la documentació que considereu necessària, al registre municipal.

I després...

  • Posteriorment, rebreu la resposta a la vostra al·legació o recurs per correu postal.
Qui ho pot demanar?

Poden reclamar aquells ciutadans als que s'hagi imposat una multa coercitiva

Poden fer també la reclamació els seus representants legals degudament identificats.

Documentació

Si voleu presentar reclamacions, caldrà presentar una instància acompanyada de la següent documentació:

  1. Fotocòpia de la notificació de la multa
  2. Qualsevol altra documentació que es cregui oportuna per cada cas.
On es pot fer?
Dates

Un cop comprovat l'incompliment de l'ordre, l'Ajuntament pot imposar la multa coercitiva.

Si, malgrat tot, persisteix l'incompliment, es repetirà el procés amb comprovacions posteriors que poden concloure amb una altra multa coercitiva, així de forma reiterada.

Preu

    L'import de la multa serà de fins a 6000 euros en funció de la resolució incomplerta.

Organisme responsable
Darrera actualització  07 / 01 / 2019