Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

LlicŔncia d'ocupaciˇ de quioscos de flors i caramels

Permís d'ocupació de la via pública per a la instal·lació de quioscos de flors i caramels.

Com tramitar

Amb certificat digital/Identitat Digital al M˛bil
Sense certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: emplenar el formulari de sol·licitud, adjuntar-hi la documentació necessària i presentar-ho tot al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Abans d’iniciar el tràmit, haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre ordinador l'Imprès d'ocupació de la via pública (disponible per a versions Acrobat Reader 7 o superiors) que haureu d’adjuntar al formulari com a part de la documentació de la vostra sol·licitud. El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

 1. Empleneu el formulari.

 2. Adjunteu l’arxiu del document de característiques específiques del tràmit i  resta de documentació necessària.

  Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 3. Confirmeu-ne les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I desprÚs...

Els Serveis Tècnics del districte corresponent es posen en contacte amb el sol·licitant per a notificar el resultat de la sol·licitud. En cas d'aprovació de la sol·licitud es fa una liquidació, sempre depenent l'import d'aquesta de la superfície, el temps i el coeficient de carrer.

Qui ho pot demanar?

Ho pot demanar el titular de la parada o una altra persona en representació. El representant també s'ha d'identificar en la sol·licitud.

Documentaciˇ

Recordeu que haureu de tenir la documentació preparada en arxius o fitxers per adjuntar-la al formulari. Per fer el tràmit cal aportar la següent documentació.

 • Imprès d'ocupació de la via pública.
 • Fotocòpia del DNI, CIF o permís de residència del sol·licitant.
 • Alta de la Seguretat Social o permís de treball en el cas dels estrangers.
 • Plànol amb la situació del quiosc sol·licitat.
 • Plànol i fotografies del quiosc que es vol instal·lar.
 • En cas d’activitats alimentàries cal adjuntar addicionalment:
  • Declaració responsable per a l'autorització de la venda de productes alimentaris en fires i mercats no sedentaris.

Cal saber que per emplenar aquesta declaració és imprescindible estar prèviament inscrit al Registre Sanitari d'Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya o al Registre d'establiments minoristes d'alimentació del municipi on es tingui la seu social. 

Preu

  La quantia de la taxa estarà determinada pel següent polinomi:

  PB x S x T x FCC x FCA

  PB (Preu Bàsic):  0,4966 euros

  (Superfície en metres quadrats de l'aprofitament).

  T (Temps en dies de l'aprofitament), sempre que no s'estableixi una durada mínima. Quan la llicència o autorització es concedeixi per mesos, trimestres, festes o vigílies durant l'any, semestres, temporada o per any, es considerarà, pel càlcul de la quota, respectivament, els mesos de 30 dies, els trimestres de 90 dies, les festes i vigílies de 128 dies, els semestres o temporada de 180 dies i els anys de 360 dies. els altres casos, el càlcul de la quota es farà pel nombre de dies d'ocupació efectiva.

  FCC (Factor Corrector de Carrer) segons les següents categories:

  • Categoria del carrer A factor corrector 5
  • Categoria del carrer B factor corrector 3
  • Categoria del carrer C factor corrector 1,75
  • Categoria del carrer D factor corrector 1,25
  • Categories carrer E,F,Z industr. factor corrector 1

  FCA (Factor Corrector de l'Aprofitament):

  • Quioscos venda flors i caramels factor corrector    1    
Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  25 / 04 / 2018