Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Llicència d'ocupació de quioscos de flors i caramels

Permís d'ocupació de la via pública per a la instal·lació de quioscos de flors i caramels.

Com tramitar

Internet
Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar la llicència d'ocupació de quioscos de flors i caramels.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l’Ajuntament de Barcelona.

 • Descarregueu-vos la sol·licitud de llicència d'ocupació de la via pública i la resta d’impresos. Podeu accedir a aquests documents mitjançant els enllaços de l'apartat "Documentació" d'aquest tràmit.
 • Empleneu els impresos i signeu-los.
 • Lliureu la petició davant el registre municipal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida aportant la documentació requerida.

I després...

 • La petició es farà arribar als Serveis Tècnics del districte que correspongui per a què emeti l'informe favorable per a la concessió de la llicència. Els mateixos Serveis Tècnics es posen en contacte amb el sol·licitant per a notificar el resultat de la sol·licitud.
 • En cas d'aprovació de la sol·licitud es fa una liquidació, sempre depenent l'import d'aquesta de la superfície, el temps i el coeficient de carrer.
Qui ho pot demanar?

Ho pot demanar el titular de la parada o una altra persona en representació. El representant també s'ha d'identificar en la sol·licitud.

Documentació

Cal saber que per emplenar aquesta declaració és imprescindible estar prèviament inscrit al Registre Sanitari d'Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya o al Registre d'establiments minoristes d'alimentació del municipi on es tingui la seu social. 

On es pot fer?
Preu

  La quantia de la taxa estarà determinada pel següent polinomi:

  PB x S x T x FCC x FCA

  PB (Preu Bàsic):  0,4966 euros

  (Superfície en metres quadrats de l'aprofitament).

  T (Temps en dies de l'aprofitament), sempre que no s'estableixi una durada mínima. Quan la llicència o autorització es concedeixi per mesos, trimestres, festes o vigílies durant l'any, semestres, temporada o per any, es considerarà, pel càlcul de la quota, respectivament, els mesos de 30 dies, els trimestres de 90 dies, les festes i vigílies de 128 dies, els semestres o temporada de 180 dies i els anys de 360 dies. els altres casos, el càlcul de la quota es farà pel nombre de dies d'ocupació efectiva.

  FCC (Factor Corrector de Carrer) segons la categoria del carrer:

  • Categoria del carrer A factor corrector 5
  • Categoria del carrer B factor corrector 3
  • Categoria del carrer C factor corrector 1,75
  • Categoria del carrer D factor corrector 1,25
  • Categories carrer E,F,Z industr. factor corrector 1

  FCA (Factor Corrector de l'Aprofitament):

  • Quioscos venda flors i caramels factor corrector    1    
Organisme responsable
Darrera actualització  28 / 02 / 2019