Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

LlicŔncia d'ocupaciˇ de quioscos de flors i caramels

Permís d'ocupació de la via pública per a la instal·lació de quioscos de flors i caramels.

Com tramitar

QuŔ podeu fer?

Podeu emplenar el formulari per generar la sol·licitud i imprimir-la per continuar el tràmit de manera presencial.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?
 1. Empleneu el formulari de sol·licitud d'ocupació de la via pública i confirmeu-ne les dades. Imprimiu dues còpies i signeu-les.

I desprÚs...

 • Imprimiu (2 còpies) del full de sol·licitud i signeu-lo.
 • Lliureu la petició, adjuntant la documentació necessària, a qualsevol registre municipal de les Oficines d'Atenció Ciutadana, per a la qual cosa serà necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l’Ajuntament de Barcelona
 • Els Serveis Tècnics del Districte corresponent es posen en contacte amb el sol·licitant per a notificar el resultat de la sol·licitud. En cas d'aprovació de la sol·licitud es fa una liquidació, sempre depenent l'import d'aquesta de la superfície, el temps i el coeficient de carrer.

 

 

 

 

Qui ho pot demanar?

Ho pot demanar el titular de la parada o una altra persona en representació. El representant també s'ha d'identificar en la sol·licitud.

Documentaciˇ
 • Fitxa d'ocupació de la via pública.
 • Fotocòpia del DNI, CIF o permís de residència del sol·licitant.
 • Alta de la Seguretat Social o permís de treball en el cas dels estrangers.
 • Plànol amb la situació del quiosc sol·licitat.
 • Plànol i fotografies del quiosc que es vol instal·lar.
 • En cas d’activitats alimentàries cal adjuntar addicionalment:
  • Declaració responsable per a l'autorització de la venda de productes alimentaris en fires i mercats no sedentaris.

Cal saber que per emplenar aquesta declaració és imprescindible estar prèviament inscrit al Registre Sanitari d'Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya o al Registre d'establiments minoristes d'alimentació del municipi on es tingui la seu social. 

Preu

  La quantia de la taxa estarà determinada pel següent polinomi:

  PB x S x T x FCC x FCA

  PB (Preu Bàsic):  0,4966 euros

  (Superfície en metres quadrats de l'aprofitament).

  T (Temps en dies de l'aprofitament), sempre que no s'estableixi una durada mínima. Quan la llicència o autorització es concedeixi per mesos, trimestres, festes o vigílies durant l'any, semestres, temporada o per any, es considerarà, pel càlcul de la quota, respectivament, els mesos de 30 dies, els trimestres de 90 dies, les festes i vigílies de 128 dies, els semestres o temporada de 180 dies i els anys de 360 dies. els altres casos, el càlcul de la quota es farà pel nombre de dies d'ocupació efectiva.

  FCC (Factor Corrector de Carrer) segons la categoria del carrer:

  • Categoria del carrer A factor corrector 5
  • Categoria del carrer B factor corrector 3
  • Categoria del carrer C factor corrector 1,75
  • Categoria del carrer D factor corrector 1,25
  • Categories carrer E,F,Z industr. factor corrector 1

  FCA (Factor Corrector de l'Aprofitament):

  • Quioscos venda flors i caramels factor corrector    1    
Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  08 / 05 / 2019