Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Baixa del Registre de Parelles Estables de l'Ajuntament de Barcelona

El tràmit permet demanar la baixa del Registre de Parelles Estables, per alguna de les següents causes:

 • Cessament de la convivència amb trencament de la comunitat de vida
 • Mort o declaració de mort d'un dels convivents
 • Matrimoni de qualsevol dels convivents
 • Comú acord dels convivents formalitzat en una escriptura pública
 • Voluntat d'un dels convivents notificada fefaentment a l'altre

L'extinció de la parella estable implica la revocació dels consentiments que qualsevol dels convivents hagi atorgat a favor de l'altre.

Cal saber que:

Es considera parella estable quan dues persones conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial:

 • durant més de dos anys ininterromputs
 • o si durant la convivència tenen un fill en comú
 • o si formalitzen la relació en escriptura pública

Atenciˇ

La Comissió de Govern de data 21 de desembre de 2011, va acordar 'la supressió del Registre Municipal d'Unions Civils de l'Ajuntament de Barcelona, creat l'any 1994 i deixar sense efecte la seva normativa reguladora per a noves inscripcions'. El Registre va estar en funcionament des de l'any 1994 fins el 22 de desembre de 2011.

En aquest enllaç trobareu informació d'interès sobre el Registre de Parelles Estables de la Generalitat de Catalunya.

Com tramitar

Amb certificat digital/Identitat Digital al M˛bil
Sense certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: empleneu el formulari de sol·licitud, adjunteu la documentació necessària i presenteu-la al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

Cal tenir en compte que podran sol·licitar la baixa del Registre de Parelles Estables únicament aquelles parelles constituïdes entre els anys 1994 i 2011, dates en què el registre de Parelles estables de l'Ajuntament de Barcelona va estar actiu.

 

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

El formulari demana que us identifiqueu i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Caldrà utilitzar qualsevol d'aquestes dues opcions:

 1. Empleneu el formulari.

 2. Adjunteu els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit.

  Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 3. Confirmeu les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I desprÚs...

 • En un termini de 15 dies hàbils, rebreu la notificació de la baixa, per correu postal certificat, al vostre domicili.

 

Qui ho pot demanar?

Per demanar la baixa cal complir amb el següent requisit:

 • La parella ha de constar registrada en el Registre de parelles estables de la ciutat de Barcelona.

 

Poden demanar la baixa del registre:

 • Qualsevol de les persones que formen part de la parella estable. 
Documentaciˇ

Recordeu que heu de tenir la documentació preparada en arxius o fitxers per adjuntar-la al formulari.

Per fer el tràmit cal aportar la següent documentació, segons sigui el cas:

 • Certificat de defunció.
 • Certificat de matrimoni.
 • Escriptura on s'acordi l'extinció per mutu acord.
 • Notificació d'un dels convivents a l'altre, comunicant l'extinció de la parella.
Dates

En qualsevol moment es pot demanar la baixa del Registre de Parelles Estables.

La notificació de la baixa es fa arribar, per correu postal certificat, en un termini de 15 dies hàbils.

Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  28 / 12 / 2018