Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Bonificació de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) per a cooperatives

El tràmit permet sol·licitar una reducció de la quota a les cooperatives, així com a les Unions, Federacions i confederacions de les mateixes en els termes establerts a la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives.

Serà necessàri que acreditin la seva inscripció en el Registre de cooperatives.

Com tramitar

Telefònic
Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar la bonificació si compliu amb els requisits recollits en l'Ordenança fiscal que regula aquest impost.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

1. Cal sol·licitar la bonificació conjuntament amb l'alta que es presenta a l'Agència Estatal d'Administració Tributària, adjuntant la documentació necessària.

2. Un cop tramitada l'alta a l'impost, caldrà aportar còpia de la documentació acreditativa a l'Institut Municipal d'Hisenda mitjançant instància.

3. Truqueu al 010, Telèfon d'Informació i Tràmits, o al 931 537 010 si ho feu des de fora de l'Àrea Metropolitana i proporcioneu les dades necessàries a l'operador del telèfon. És necessari que per fer la tramitació, disposeu d'un telèfon mòbil o d'una adreça de correu electrònic.

4. Un cop finalitzada la trucada, l'operador telefònic us lliurarà un codi de petició, per si desitgeu fer el seguiment de la tramitació.

5. En un termini de 7 dies laborables rebreu per correu postal ordinari en el vostre domicili la instància específica, el sobre de retorn, les instruccions i la informació necessària per formalitzar el tràmit.

6. Haureu de retornar, abans d'un mes, en el sobre de retorn que us facilitarem, l'imprès signat i la documentació requerida.

I després...

  • Un cop efectuat el registre us farem el retorn, via correu electrònic o via SMS, del número d'assentament donat d'alta i lliurarem la instància a l'Institut Municipal d'Hisenda per tal que gestioni la vostra petició.
Qui ho pot demanar?
  • Totes les societats amb NIF encapçalat per la lletra "F", que correspon a les cooperatives, mitjançant representant degudament acreditat.
  • Totes les societats amb NIF ençapçalat per la lletra "G", que normalment correspon a federacions i confederacions de cooperatives, mitjançant representant degudament acreditat.
Documentació
  • Escriptura pública de constitució de la Cooperativa i estatuts de la mateixa
  • Document que acrediti la seva inscripció en el Registre de Cooperatives
  • Imprès de declaració d'alta de l'impost d'activitats econòmiques
On es pot fer?
Dates

La bonificació es sol·licita en el moment comunicar l'alta de l'impost i té caràcter indefinit.

Preu

    La bonificació és del 95% de la quota de l'impost.

Organisme responsable
Darrera actualització  09 / 01 / 2019