Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Reforma d'importància d'un ciclomotor o una motocicleta

Les motocicletes y ciclomotors als que s'afegeixin accessoris o se'ls facin reformen hauran de passar la ITV.

Tanmateix els accessoris que no han de passar inspecció són aquells que són homologats i que respecten l'alçada i l'amplada màxima que marca el vehicle. D'acord amb aquestes característiques NO necessiten passar la ITV els accessoris desmuntables que incloguin l'ancoratge original del fabricant, com maletes, alforges, porta equipatges. Tampoc es consideraran reformes els punys calefactats, els interruptors per a sistemes d'alarma, els topalls per evitar caigudes y els elements decoratius que compleixin les normes esmentades anteriorment. Les mampares de protecció que no sobrepassin l'alçada o amplada màxima del vehicle també podran esser instal·lades sense necessitat d'altres requisits.

Les reformes d'importància de les que SI s'ha de passar la ITV són:

  • Carrosseria: el carenat, parabrisa i mampares que sobrepassin les dimensions del vehicle.
  • Sistema d'escapament: Instal·lació de silenciadors, catalitzadors o trams de sortida, per exemple. El canvi d'un silenciador per un altre homologat de característiques similars NO se considerarà reforma d'importància.
  • Modificacions en la potència del vehicle: Totes les reformes que impliquin modificació de potència tals com canvi en el recorregut de l'accelerador o la programació de la centraleta.
  • Suspensió: En cas d'afectar l'estructura bàsica del bastidor.
  • Seients: Els que afecten el número de places de la motocicleta.

Com tramitar

Tramitació
Què podeu fer?

Podeu demanar una inspecció tècnica del vehicle en cas d'haver fet una reforma d'importància de la motocicleta o ciclomotor.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Adreçar-se a una estació d'ITV amb el certificat del fabricant o importador i del taller perquè modifiquin la fitxa tècnica.

L'horari per aquest tràmit es de dilluns a divendres de 9 a 13 h (no cal demanar hora prèviament).

I després...

Un cop passada la Inspecció Tècnica del Vehicle obtindrà la fitxa de característiques tècniques corresponent.

Qui ho pot demanar?

El titular del vehicle.

Documentació
  • Fitxa tècnica del vehicle.
  • Certificat del fabricant o de l'importador.
  • Certificat del taller mecànic.

 

On es pot fer?
Dates

Pot sol·licitar-se en qualsevol moment.

Preu

    Consulteu el web.

Organisme responsable
Darrera actualització  25 / 01 / 2018