Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Bonificaciˇ de l'impost sobre vehicles de tracciˇ mecÓnica per a titulars de vehicles hist˛rics

El tràmit permet sol·licitar la reducció de la totalitat de la quota de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica a aquells vehicles considerats de caràcter històric, pel Reglament de Vehicles Històrics (Real Decreto 1247/1995):

 • Vehicles amb matrícula històrica, segons la classificació de la Direcció General de Trànsit, tipus H-0000-BBB.
 • Vehicles amb una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys comptats a partir de la data de fabricació. Si no es conegués la data de fabricació es prendrà com a tal la de la seva primera matriculació o, en el seu defecte, la data en que el vehicle es va deixar de fabricar. En tot cas, per gaudir de la bonificació es requereix que el nivell de conservació, d'acord amb les característiques del model original, sigui considerat de museu, és a dir, han d'estar restaurats per a col·lecció.

Com tramitar

Telef˛nic
Presencialment
QuŔ podeu fer?

Podeu solĚlicitar la bonificaciˇ si compliu amb els requisits recollits en l'Ordenanša fiscal que regula aquest impost.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

 1. Truqueu al 010, Telèfon d'Informació i Tràmits, o al 931 537 010 si ho feu des de fora de l'Àrea Metropolitana i proporcioneu les dades necessàries a l'operador del telèfon. Per fer la tramitació és necessari que disposeu d'un telèfon mòbil o d'una adreça de correu electrònic.
 2. Un cop finalitzada la trucada, l'operador telefònic us lliurarà un codi de petició, per si desitgeu fer el seguiment de la tramitació.
 3. En un termini de 7 dies laborables rebreu per correu postal ordinari en el vostre domicili la instància específica, el sobre de retorn, les instruccions i la informació necessària per formalitzar el tràmit.
 4. Haureu de retornar, abans d'un mes, en el sobre de retorn que us facilitarem, l'imprès signat i la documentació requerida.

I desprÚs...

 • Un cop efectuat el registre us farem el retorn, via correu electr˛nic o via SMS, del n˙mero d'assentament donat d'alta i lliurarem la instÓncia a l'Institut Municipal d'Hisenda per tal que gestioni la vostra peticiˇ.
 • L'Institut Municipal d'Hisenda revisarÓ la documentaciˇ presentada i, si s'escau, aplicarÓ la bonificaciˇ corresponent.
Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona titular d'un vehicle considerat de carÓcter hist˛ric, per si mateixa o mitjanšant representant degudament autoritzat.

Documentaciˇ

Instància, degudament signada, on consti la petició concreta de la sol·licitud de la bonificació i a la que caldrà adjuntar el certificat d'un club o associació especialitzada en vehicles de col·lecció, que acrediti el nivell de conservació del vehicle (sempre que el vehicle no sigui del tipus H-0000-BBB).

En el cas de vehicles del tipus H-000-BBB, no és necessari adjuntar documentació.

On es pot fer?
Dates

La sol·licitud només s'ha d'efectuar una única vegada, i el termini finalitza el 16 de juliol de l'any en curs. En el cas de sol·licituds presentades amb posterioritat, la bonificació tindrà efectes per l'exercici següent.

Si en la data de meritació de l'IVTM (1 de gener), el vehicle té més de 25 anys i la petició s'efectua en abans de la data límit indicada anteriorment, la subvenció tindrà efectes per aquell mateix any. En cas contrari tindrà efectes per l'any seguent.

Preu

  Tràmit gratuït.

  Bonificació del 100% de la quota de l'impost.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  09 / 01 / 2019