Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Servei d'atenció de les urgències socials

Atendre de forma immediata i puntual les persones de la ciutat que es troben en una situació d'urgència social fora dels horaris dels centres de serveis socials.

  • Informació, orientació i assessorament
  • Allotjament, ajuts econòmics d'urgència, etc.
  • Derivació a altres serveis (serveis socials d'atenció bàsica, equip d'atenció a les dones, menjadors socials, etc.)

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Cal adreçar-se al Centre Municipal d'Atenció a les Urgències Socials per a la seva valoració.                                            

Qui ho pot demanar?

Persones que necessiten una atenció immediata per situacions no previsibles.

Condicions d'accés:

  • Tenir una urgència social fora dels horaris de cobertura dels centres de serveis socials.
Documentació

És aconsellable portar la documentació de què es disposi, relacionada amb la gestió que es vulgui fer i un document identificatiu (DNI, NIE, Passaport,...)                                                         

On es pot fer?
Preu

    Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  25 / 10 / 2018