Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Convocat˛ria 2019 de les activitats de vacances d'estiu per a infants i adolescents d'1 a 17 anys

Activitats de vacances organitzades per entitats socials (associacions de mares i pares, entitats esportives i entitats d'educació en el lleure) homologades pels districtes com a oferta ciutadana accessible i de qualitat, adreçades a infants i adolescents d'1 a 17 anys.

L'Ajuntament publica al web www.bcn.cat/vacances un únic catàleg amb tota l'oferta d'activitats.

S'organitzen activitats en els àmbits següents:

Lleure:

 • Bressols d'estiu: nens i nenes d'1 a 3 anys.
 • Els casals d'estiu: nens i nenes de 3 a 14 anys.
 • Les rutes: adolescents d'entre 13 i 17 anys.
 • Els campaments i colonies: infants i adolescents de 3 a 17 anys.
 • Estades culturals fora de Catalunya: més de 16 anys.
 • Casals d'estiu urbans Baobab: nens i nenes de 4 a 12 anys dels barris de Besòs-Maresme, Verneda-La Pau, Baró de Viver, Trinitat Vella, Bon Pastor, Trinitat Nova, Marina del Port i del Prat Vermell, Sant Genís i Teixonera.

Activitats d'esport:

 • Precampus: nens i nenes de 3 a 6 anys.
 • Especifics i de natura: infants i adolescents de 8 a 16 anys.
 • Poliesportius: infants i adolescents de 6 a 16 anys.
 • Jove: de 14 a 17 anys.
 • Casals esportius: de 3 a 14 anys.
 • Estades i rutes esportives.

Sociocultural/ Tallers temàtics:

 • TIC (tecnologies de la informació i la comunicació), arts plàstiques, escèniques, musicals, imatge, combinades i altres temàtiques (activitats que no s'englobin en les anteriors): de 12 a 17 anys.

Familiar:

 • Activitats en família amb un mínim de 3 sessions: d'1 a 17.

Discapacitat:

 • Qualsevol de les activitats recollides en els blocs de lleure, esports, socioculturals i familiars: menors de 21 anys amb discapacitat.

Com tramitar

Presencialment
QuŔ podeu fer?

Podeu informar-vos sobre com fer la inscripció a les activitats d'estiu per a infants i adolescents.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

L'Ajuntament publica al web www.bcn.cat/vacances un únic catàleg amb totes les activitats de casals, campaments, colònies, rutes, estades fora de catalunya, Campus Olímpia i Bressols d'estiu, per districtes. El ciutadà pot accedir a l'oferta de qualsevol dels districtes de la ciutat.

Inscripcions:

 • Activitats de lleure: Les escoles bressol que s'han adherit a la campanya i cada entitat organitzadora disposarà d'un punt d'inscripció de les seves activitats situat al territori del districte, que es pot trobar a la guia.
 • Campus Olímpia: Cada persona hi pot inscriure només els seus fills/es.

Els pares i les mares o els tutors que no puguin formalitzar personalment la inscripció, la poden delegar mitjançant un imprès que facilitarà cada instal·lació municipal esportiva, al qual han d'adjuntar una fotocòpia del DNI de qui autoritza i una altra del DNI de la persona autoritzada.

La informació referent al procés d'inscripció (lloc, horaris, dates) es troba al web www.bcn.cat/vacances

Les places per a participar als Campus Olímpia són limitades. A les instal·lacions esportives on es preveu molta demanda es farà un sorteig previ per determinar l'ordre d'inscripció. L’entitat organitzadora distribuirà per mitjà de la pàgina web: www.bcn.cat/vacances, els números d’ordre, en els quals s’especificarà el dia i l’hora aproximada de la inscripció de la persona interessada, i s’establirà un sorteig  per definir la llista d’ordre d’inscripció amb el dia i hora aproximada que, en tot cas, s’haurà de publicar amb antelació a la data fixada com a inici del termini d’inscripcions. Cada unitat familiar disposarà d’un sol número amb el qual participaran al sorteig tots els fills. El fet de tenir número per al sorteig no garanteix la plaça.

Els infants o adolescents amb discapacitat que vulguin participar en alguna activitat han d'adreçar-se, com la resta de participants, a l'entitat organitzadora.

En funció de les necessitats específiques dels infants, es podrà reforçar l'activitat amb un monitor de suport.

Qui ho pot demanar?
 • El pare, la mare o els tutors de nois i noies fins a 17 anys, que viuen a Barcelona.
 • Una persona degudament autoritzada.
Dates

Any 2019:

 • Campus Olímpia (recollida en línia del número del sorteig) del 18 de març al 5 d'abril, ambdos inclosos.
 • Campus Olímpia: el 12 d’abril s’enviarà a les famílies un SMS amb el número del sorteig assignat indicant l’ordre d’inscripció amb el dia i l’hora aproximada per a realitzar el tràmit presencial al campus Olímpia.
 • La data d’inici de les inscripcions serà a partir del dissabte 27 d’abril. Consulteu, els horaris, els dies i el procés d’inscripció que ha establert cada entitat organitzadora, atès que no totes tenen obert aquest dia.
Preu

  Depèn de l'activitat.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  18 / 03 / 2019