Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Fulls oficials de reclamacions de les empreses i establiments comercials

Tots els establiments comercials han de disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia a disposició de les persones consumidores i usuàries.

Queden exclosos de l’obligació de disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia:

  • Els fedataris o fedatàries públics o el personal que exerceixi potestats públiques sempre que sigui retribuït mitjançat aranzel.
  • Els serveis públics prestats directament per l’Administració.
  • Els centres que imparteixen ensenyaments reglats.
  • Totes les activitats que disposen de normativa específica en matèria de fulls de queixa, reclamació o denúncia.

Els establiments comercials han d’exhibir al públic, de manera permanent i en un lloc ben visible, un cartell on s’anunciï la disponibilitat dels fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia. En aquest cartell, també s’ha d’indicar un número de telèfon d’atenció ciutadana per realitzar consultes de consum i, si l’establiment en disposa, també hi ha de constar el número de telèfon o l’adreça de correu electrònic d’atenció a les persones consumidores.

Si l'establiment comercial no lliura el full de reclamacions al consumidor que ho demani, aquest pot trucar a la Guàrdia Urbana. El reclamant pot denunciar a l'OMIC aquesta infracció.

Per a descarregar els fulls de reclamació i els cartells o obtenir més informació, les empreses poden consultar l'Espai Empreses del web de l'OMIC.

Com tramitar

Presencialment
QuŔ podeu fer?

Podeu adreçar-vos a l'Oficina d'Atenció al Consumidor (OMIC) per demanar els fulls de reclamació. Si preferiu evitar desplaçaments, els podeu descarregar des de l'Espai Empreses del web de l'OMIC.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Descarregueu el model del full de reclamacions des de l'Espai Empreses del web de l'OMIC o adreceu-vos a l'oficina.

El cartell informador de què es disposa d'aquests fulls de reclamacions, també es pot descarregar des de la mateixa web.

Els fulls de reclamació es poden obtenir també a l'Oficina de Gestió Empresarial, de manera presencial, o a l'Agència Catalana de Consum, de manera presencial o mitjançant el seu web.

Qui ho pot demanar?

Els propietaris dels negocis o persones que els representin.

On es pot fer?
Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  06 / 03 / 2019