Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Fulls oficials de reclamacions de les empreses i establiments comercials

Tots els establiments comercials han de disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia a disposició de les persones consumidores i usuàries.

Queden exclosos de l’obligació de disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia:

  • Els fedataris o fedatàries públics o el personal que exerceixi potestats públiques sempre que sigui retribuït mitjançat aranzel.
  • Els serveis públics prestats directament per l’Administració.
  • Els centres que imparteixen ensenyaments reglats.
  • Totes les activitats que disposen de normativa específica en matèria de fulls de queixa, reclamació o denúncia.

Els establiments comercials han d’exhibir al públic, de manera permanent i en un lloc ben visible, un cartell on s’anunciï la disponibilitat dels fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia. En aquest cartell, també s’ha d’indicar un número de telèfon d’atenció ciutadana per realitzar consultes de consum i, si l’establiment en disposa, també hi ha de constar el número de telèfon o l’adreça de correu electrònic d’atenció a les persones consumidores.

Si l'establiment comercial no lliura el full de reclamacions al consumidor que ho demani, aquest pot trucar a la Guàrdia Urbana. La denúncia de la infracció s'ha de presentar a l'OMIC.

Com tramitar

Tramitaciˇ
Com es fa el trÓmit?

Es poden demanar gratuïtament exemplars dels fulls mitjançant un formulari que es troba a la web de l'Agència Catalana del Consum.

El cartell informador de què es disposa d'aquests fulls de reclamacions, també es pot descarregar des de la mateixa web.

De manera presencial, els fulls de reclamació es poden obtenir a l'Oficina de Gestió Empresarial o a l'Agència Catalana de Consum.

Qui ho pot demanar?

Els propietaris dels negocis o persones que els representin.

On es pot fer?
Organisme responsable