Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Adquisició i acreditació de nacionalitat espanyola

Hi ha diferents formes d'obtenir la nacionalitat espanyola:

Nacionalitat per a espanyols d'origen

 • Els nascuts de pare o mare espanyola.
 • Els nascuts a Espanya quan siguin fills de pares estrangers cas que un d'ells hagi nascut a Espanya (s'exceptuen els fills de diplomàtics).
 • Els nascuts a Espanya de pares estrangers cas que ambdós siguin apàtrides o si la legislació dels seus països dóna nacionalitat als fills.
 • Els nascuts a Espanya que dels que no es coneix la identitat dels pares.
 • Són també espanyols d'origen els menors de 18 anys adoptats per una persona espanyola. Si l'adoptat és major de 18 anys podrà optar a la nacionalitat espanyola d'origen en el termini de 2 anys a partir de la constitució de l'adopció.

Nacionalitat per residència: Aquesta forma d'adquisició exigeix la residència de la persona a España durant 10 anys de forma legal, continuada i immediatament anterior a la petició. Hi ha supòsits especials en els que la residència a Espanya es redueix:

 • 5 anys: persones amb la condició de refugiades
 • 2 anys: persones de països iberoamericans, Andorra, Filipines, Guinea Equatorial, Portugal i persones d'origen sefardí.
 • 1 any: Nascudes al territori espanyol; Les que no varen exercir el dret d'adquirir la nacionalitat per opció: Els que hagin estat sota tutela, guarda o acolliment d'un ciutadà o institució espanyola durant 2 anys consecutius; El que, en el moment de sol·licitar-ho, faci un any que està casat amb una persona espanyola i no estigui separada legalment o de fet; Les persones vídues d'espanyols cas que en el moment de la mort del cònjuge no estaven separats de fet o judicialment; El nascut fora d'Espanya de pare o mare (nascuts també fora d'Espanya) o avi o àvia, sempre que tots ells, originàriament haguessin estat espanyols.

L'interessat haurà d'acreditar una bona conducta cívica i un grau suficient d'integració a la societat espanyola.

Nacionalitat per carta de naturalesa: Aquesta forma d'adquisició té caràcter graciable i no està subjecte a les normes generals de procediment administratiu. Serà atorgada o no discrecionalment pel Govern mitjançant Reial Decret, després de valorar la concurrència de circumstàncies excepcionals.

Nacionalitat per possessió: Tindrà dret a la nacionalitat espanyola aquella persona que l'hagués tingut i utilitzat durant 10 anys, de forma continuada, de bona fer (sense ser espanyol en realitat) en base a un títol inscrit al Registre Civil.

Nacionalitat per opció: L'opció és un benefici que s'ofereix als estrangers que es troben en determinades condicions:

 • Aquelles persones que estiguin o hagin estat subjectes a la pàtria potestat d'una persona espanyola.
 • Aquelles persones que el pare o mare hagués estat espanyol i hagués nascut a Espanya.

Atenció

La nacionalitat espanyola s'acredita amb el Certificat de naixement expedit pel Registre Civil.

Com tramitar

Tramitació
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar l'adquisició de la nacionalitat espanyola o bé el document acreditatiu.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Podeu fer la sol·licitud de forma presencial davant el Registre Civil, per correu o per internet a través del web del Ministeri de Justícia.  Per a más informació sobre els diferents mitjans de tramitació i el procediment a seguir consulteu el següent enllaç.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que reuneixi els requisits establerts.

Documentació

Consulteu el següent enllaç, doncs depenent del supòsit de petició de nacionalitat es demana una documentació o un altre

On es pot fer?
Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable
 • Administració General de l'Estat
Darrera actualització  07 / 05 / 2018