Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Targeta sanitÓria individual

Document que identifica l'usuari per l'accés als serveis sanitaris del Servei Català de la Salut, i per a la prestació farmacèutica.

Serveix per a tota Espanya:

 • És individual, personal i intransferible.
 • És una targeta magnètica que conté les dades personals de l'usuari, un codi de barres i el codi de 4 lletres que és el CIP (codi identificació personal de l'usuari pel Servei Català de la Salut). També conté el nivell de cobertura de l'usuari.

S'han de distinguir dos tipus de prestacions depenent si l'interessat és persona assegurada o beneficiària o no té la condició d'assegurada o beneficiària.

Les persones assegurades o beneficiàries de la Seguretat Social, tenen dret a totes les prestacions i cobertures públiques que ofereix el CatSalut.

Les persones estrangeres que s'hagin pogut acreditar com a assegurades o beneficiàries de la Seguretat Social, durant el primer any podran tenir accés a l'atenció sanitària urgent i a l'atenció primària (excepcionalment podran accedir a l'atenció especialitzada). Passat el primer any d'assistència tindran accés també a l'atenció especialitzada.

Per a més informació, podeu consultar el web Gencat.cat

Atenciˇ

Pels estrangers, majors d'edat, sense residència legal, empadronats o no a Catalunya, caldrà renovar la targeta anualment.

Les persones que no estan empadronades a Catalunya rebran una carta informant-los de la seva situació i hauran d'adreçar-se al seu CAP o al 061 Catsalut Respon per informar-se dels tràmits a fer.

Com tramitar

Tramitaciˇ
Com es fa el trÓmit?

Per demanar la targeta sanitària per primera vegada heu d'adreçar-vos al Institut nacional de la Seguretat Social (INSS), on us lliuraran un document que especifica la vostra condició d'assegurat o de beneficiari del Servei Català de Salut. Posteriorment, haureu d'adreçar-vos al centre d'atenció primària (CAP) que us correspongui per domicili, amb la documentació necessària. 

Per sol·licitar la targeta sanitària d'un nounat cal realitzar el mateixos passos. Consulteu el tràmit Inclusió de menors a la targeta d'afiliació de la Seguretat Social per comprovar la documentació que cal aportar per obtenir la condició de beneficiari.

Si no sabeu quin és el CAP que us correspon podeu telefonar a 061 CatSalut Respon o  consultar el web de l'Institut Català de la Salut

La targeta s'enviarà per correu ordinari en un termini d'entre 2 o 3 setmanes.

Qui ho pot demanar?

Persones que tinguin acreditada la condiciˇ de persona assegurada o beneficiÓria de l'accÚs a l'assistŔncia sanitÓria de la Seguretat Social.

Persones estrangeres que no tinguin acreditada la condiciˇ de persona assegurada o beneficiÓria de l'accÚs a l'assistŔncia sanitÓria de la Seguretat Social i que reuneixin els segŘents requisits:

 • Estar empadronats en qualsevol dels municipis de Catalunya, per un perÝode continuat d'almenys 3 mesos, immediatament anterior a la presentaciˇ de la solĚlicitud d'accÚs a l'assistŔncia sanitÓria.
 • Acreditar que tenen uns ingressos inferiors a la renda mÝnima d'inserciˇ, excepte en el cas de persones que es consideren en situaciˇ especial: dones embarassades, menors d'edat, sol.licitants de protecciˇ internacional, vÝctimes de trÓfic d'Ússers humans i altres.
Documentaciˇ

Les persones assegurades o beneficiàries de la Seguretat Social han de presentar:

 • DNI o NIE
 • Número d'afiliació a la Seguretat Social
 • Llibre de família o certificat de naixement, si s'escau

Les persones estrangeres que no poden acreditar-se com a assegurades o beneficiàries de la Seguretat Social:

 • Document de l'Institut Nacional de la Seguretat Social que justifica que no es té la condició d'assegurat o beneficiari de la Seguretat Social
 • NIE o passaport
 • Llibre de família o certificat de naixement, si s'escau
 • Certificat o declaració jurada per acreditar que té uns ingressos inferiors a la renda mínima d'inserció (les persones en situacions especials no és necessari que presentin aquest document).
On es pot fer?
Dates

Termini Validesa:

Com a regla general la TSI no té data de caducitat. Els únics casos en què la targeta sanitària individual té caducitat són els que corresponen a les cobertures Accés CatSalut primer nivell i Accés CatSalut segon nivell, en les quals, cal una renovació anual que es fa a petició del beneficiari. També, quan la TSI s’emet només per a un determinat període (ja sigui per a membres d'algun col·lectiu amb convenis específics amb el CatSalut o per a persones que per raó de la seva feina només restaran un temps concret a Catalunya).

Preu

  Targeta gratuïta.

  Reedició de la targeta (duplicat): 10 euros

  La taxa s’haurà d’abonar en cas de sol·licitar la reedició de la TSI per:

  • Pèrdua.
  • Robatori.
  • Deteriorament o no funcionament de la banda magnètica.

  Queden exemptes del pagament de la taxa:

  • Les reedicions de la TSI per rectificació d’errades en les dades que consten a la targeta que afecten el codi d’identificació personal (CIP), els cognoms, el gènere i/o la data de naixement, i que no siguin imputables a la persona sol·licitant.
  • Les sol·licituds de renovació periòdica de la TSI o del Document d’accés a l’assistència sanitària del CatSalut (Programes interès sanitari Departament de Salut o Accés CatSalut segon nivell) per canvi de nivell de cobertura o per caducitat.
  • Les renovacions periòdiques que gestiona i promou l’Administració.
Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  20 / 03 / 2019