Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Targeta sanitÓria individual

Document que identifica l'usuari per l'accés als serveis sanitaris del Servei Català de la Salut, i per a la prestació farmacèutica.

Serveix per a tota Espanya:

 • És individual, personal i intransferible.
 • És una targeta magnètica que conté les dades personals de l'usuari, un codi de barres i el codi de 4 lletres que és el CIP (codi identificació personal de l'usuari pel Servei Català de la Salut). També conté el nivell de cobertura de l'usuari.

S'han de distinguir dos tipus de prestacions depenent si l'interessat és persona assegurada o beneficiària o no té la condició d'assegurada o beneficiària.

Les persones assegurades o beneficiàries de la Seguretat Social, tenen dret a totes les prestacions i cobertures públiques que ofereix el CatSalut.

Les persones estrangeres que s'hagin pogut acreditar com a assegurades o beneficiàries de la Seguretat Social, durant el primer any podran tenir accés a l'atenció sanitària urgent i a l'atenció primària (excepcionalment podran accedir a l'atenció especialitzada). Passat el primer any d'assistència tindran accés també a l'atenció especialitzada.

Atenciˇ

Pels estrangers, majors d'edat, sense residència legal, empadronats o no a Catalunya, la targeta sanitària actual deixarà de ser vàlida el 30 d'abril del 2013.

El Catsalut n'enviarà una de nova al domicili a les persones empadronades a Catalunya i caldrà renovar-la cada any.

Les persones que no estan empadronades a Catalunya rebran una carta informant-los de la seva situació i hauran d'adreçar-se al seu CAP o al 061 Catsalut Respon per informar-se dels tràmits a fer.

Com tramitar

Tramitaciˇ
Com es fa el trÓmit?

Per demanar la targeta sanitària per primera vegada heu d'adreçar-vos al Institut nacional de la Seguretat Social (INSS), on us lliuraran un document que especifica la vostra condició d'assegurat o de beneficiari del Servei Català de Salut. Posteriorment, haureu d'adreçar-vos al centre d'atenció primària (CAP) que us correspongui per domicili, amb la documentació necessària.

Si no sabeu quin és el CAP que us correspon podeu telefonar a 061 CatSalut Respon o  consultar el web de l'Institut Català de la Salut

La targeta s'enviarà per correu ordinari en un termini d'entre 2 o 3 setmanes.

Qui ho pot demanar?

Persones que tinguin acreditada la condiciˇ de persona assegurada o beneficiÓria de l'accÚs a l'assistŔncia sanitÓria de la Seguretat Social.

Persones estrangeres que no tinguin acreditada la condiciˇ de persona assegurada o beneficiÓria de l'accÚs a l'assistŔncia sanitÓria de la Seguretat Social i que reuneixin els segŘents requisits:

 • Estar empadronats en qualsevol dels municipis de Catalunya, per un perÝode continuat d'almenys 3 mesos, immediatament anterior a la presentaciˇ de la solĚlicitud d'accÚs a l'assistŔncia sanitÓria.
 • Acreditar que tenen uns ingressos inferiors a la renda mÝnima d'inserciˇ, excepte en el cas de persones que es consideren en situaciˇ especial: dones embarassades, menors d'edat, sol.licitants de protecciˇ internacional, vÝctimes de trÓfic d'Ússers humans i altres.
Documentaciˇ

Les persones assegurades o beneficiàries de la Seguretat Social han de presentar:

 • DNI o NIE
 • Número d'afiliació a la Seguretat Social
 • Llibre de família o certificat de naixement, si s'escau

Les persones estrangeres que no poden acreditar-se com a assegurades o beneficiàries de la Seguretat Social:

 • Document de l'Institut Nacional de la Seguretat Social que justifica que no es té la condició d'assegurat o beneficiari de la Seguretat Social
 • NIE o passaport
 • Llibre de família o certificat de naixement, si s'escau
 • Certificat o declaració jurada per acreditar que té uns ingressos inferiors a la renda mínima d'inserció (les persones en situacions especials no és necessari que presentin aquest document).
On es pot fer?
Dates

Termini Validesa:

Caduca a la data indicada a la Targeta

Preu

  Any 2017:

  Targeta gratuïta.

  Reedició de la targeta (duplicat): 10 euros 

  Cal demanar la reedició en cas de pèrdua, robatori, si la targeta s'ha deteriorat o si la banda magnètica no funciona i per canvi de nivell assitencial. També per rectificació o canvi en les dades que constin a la targeta. En el cas que aquests canvis afectin al CIP (cognom, gènere i/o data de naixement) la nova targeta s'enviarà gratuïtament sense necessitat de fer el pagament de la taxa.

  També estan exemptes del pagament les renovacions periòdiques que gestiona i promou l'administració.

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  09 / 05 / 2017