Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Alta de la Targeta Rosa per a persones amb discapacitat

Títol de transport que dóna dret a viatjar en els transports públics de forma gratuïta o a preu reduït.

També es pot obtenir descomptes i/o avantatges, en diferents establiments adherits i identificats amb el distintiu Targeta Rosa, fes-la servir aquí en els àmbits de:

 • Salut: odontologia, ortopèdia, òptica, audiofonia, fisioteràpia, podologia, entre d'altres.
 • Comerç de proximitat: servei a domicili en els mercats municipals, entre d'altres.
 • Cultura i lleure: cinemes i teatres, música, museus, oci en general.
 • Habitatge: manteniment, adaptació de l'habitatge, equipaments de la llar, serveis jurídics, entre d'altres.
 • Esports
 • Mobilitat

Per a més informació dels establiments, llocs adherits i tipus d'avantatges es pot consultar a la pàgina de Targeta Rosa.

Com tramitar

Sense certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu emplenar el formulari per generar la sol·licitud i imprimir-la per continuar el tràmit de manera presencial o per correu postal.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?
 1. Escolliu una opció:

  • Persones amb discapacitat menors d'edat.

  • Persones amb discapacitat majors d'edat.
 2. Empleneu el formulari i confirmeu-ne les dades.

I desprÚs...

 • Imprimiu i signeu el full de sol·licitud de la Targeta Rosa. L'ha de signar la persona titular de la targeta i el cònjuge, si és el cas.
 • Escolliu entre fer el lliurament del full de sol·licitud i la documentació necessària:

-presencialment, a qualsevol registre municipal de les oficines d'atenció ciutadana.

-per correu postal a l'Apartat de Correus 861 FD 08080 Barcelona. Imprimiu el sobre de retorn per fer la tramesa de la sol·licitud.

 • En cas de complir els requisits, la Targeta Rosa, tant gratuïta com reduïda, es lliura en mà al titular en el seu domicili.
 • En els supòsits de targeta rosa gratuïta, s'inclourà el rebut per fer el pagament de la taxa a qualsevol entitat bancària indicada, així com l'ordre de domiciliació bancària pel cas que volguéssiu domiciliar el pagament per als anys posteriors.
 • L'empresa de repartiment fa el lliurament de la targeta en el domicili del titular. Si el lliurament no es pot realitzar, per no trobar ningú a l'adreça, es deixa un comprovant on s'indica el dia i l'hora aproximada que tornaran per lliurar la targeta.
 • En cas que l'empresa de repartiment, després de tres intents, no trobi ningú al domicili i si la bústia està en bon estat i hi consta el titular de la targeta, es deixa a la bústia. En cas contrari, es deixa un comprovant a la bústia on s'indica que, passats 5 dies hàbils (laborables de dilluns a divendres) podran anar a recollir la targeta, portant el comprovant deixat per l'empresa de repartiment i la seva identificació personal.

Les targetes demanades fins al 27 d'abril de 2018 s'han de recollir a les Oficines d'Atenció Ciutadana del Districte corresponent.

Les targetes demanades entre el 28 d'abril i el 13 de juliol de 2018 s'han de recollir a RD Post del carrer Aribau.

Per a targetes demanades a partir del 14 de juliol de 2018 els punts de recollida varien en funció del codi postal i són els següents:

- RD Post del carrer Aribau

- RD Post del carrer Badosa

- RD Post del carrer Buenaventura Muñoz

Qui ho pot demanar?

Pot sol·licitar la targeta rosa qualsevol persona menor de 60 anys, amb DNI o NIE, que estigui empadronada a Barcelona i acrediti una discapacitat igual o superior al 33%.

En cas que el beneficiari de la targeta sigui un menor d'edat, haurà de disposar de DNI/NIE, atès que és el número que identifica les targetes.

Les persones residents a altres municipis de l'Àrea Metropolitana han de tramitar la Targeta Rosa a l'ajuntament on estan empadronats, per a més informació sobre els requisits dels diferents municipis podeu consultar el web de l'AMB www.ambmobilitat.cat.

Requisits econòmics per a l'obtenció de la Targeta Rosa per a persones empadronades a la ciutat de Barcelona 

Es tenen en compte els ingressos totals de la unitat familiar* (pensions, ajudes, rendes, lloguers, interessos de capital, etc.) i dependrà d'aquests ingressos que s'optarà per la Targeta Rosa de modalitat Gratuïta o Reduïda.

Per accedir a la Targeta Rosa Metropolitana de Tarifa Gratuïta caldrà tenir uns ingressos econòmics, per tots els conceptes, inferiors a l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) més un 10% de l'IPREM vigent. Per accedir a la Targeta Rosa Metropolitana de Tarifa Reduïda caldrà tenir uns ingressos entre aquest valor i el doble del mateix.

Membre UF*

Tipus de targeta

Fins brut/anual

1

gratuïta

8.271,55

2

gratuïta

16.543,10

3

gratuïta

24.814,65

4

gratuïta

33.086,20

1

reduïda

16.543,10

2

reduïda

33.086,20

3

reduïda

49.629,30

4

reduïda

66.172,40

* Unitat familiar (U.F) 

Es considera unitat familiar el matrimoni i fills menors de 18 anys que conviuen amb els pares. Es consideren també membres de l'unitat familiar els fills majors de 18 anys sempre i quan estiguin incapacitats legalment, així com menors de 18 anys o majors incapacitats legalment dels que el matrimoni tingui atorgada la tutela.

Cal saber que les persones que resideixen a altres municipis de l'Àrea Metropolitana han de tramitar la Targeta Rosa a l'ajuntament on estan empadronades.

Documentaciˇ

Per fer el tràmit cal aportar algun d'aquests documents:

 • Fotocòpia del certificat de discapacitat de l'ICASS
 • Fotocòpia del certificat de pensió d'invalidesa de l'INSS.

Dates

En qualsevol moment les persones amb discapacitat poden sol·licitar la targeta rosa.

 • La Targeta Rosa Gratuïta es renova cada any automàticament, si no hi ha canvis econòmics ni personals.
 • La Targeta Rosa Reduïda es renova cada tres anys automàticament, si no hi ha canvis econòmics ni personals.
Preu

  Targeta Rosa Gratuïta: 6,72 euros. El pagament correspon a les despeses d'edició i assegurança obligatòria de transport.

  Targeta Rosa Reduïda: gratuïta. Sempre acompanyada de la targeta multiviatge T4 integrada. Les despeses d'edició i assegurança obligatòria de transport es paguen quan la persona titular d'aquesta modalitat de targeta rosa compra la targeta multiviatge T4 integrada.

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  29 / 11 / 2018