Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

LlicŔncia d'ocupaciˇ de parada en mercat ambulant i venda no sedentÓria

Permís d'ocupació de la via pública per a la instal·lació de parada a mercadillos o llocs de venda no sedentària.

Com tramitar

Amb certificat digital/Identitat Digital al M˛bil
Sense certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: emplenar el formulari de sol·licitud, adjuntar-hi la documentació necessària i presentar-ho tot al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Abans d’iniciar el tràmit, haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre ordinador la Sol·licitud de llicència d'ocupació de la via pública (disponible per a versions Acrobat Reader 7 o superiors) que haureu d’adjuntar al formulari com a part de la documentació de la vostra sol·licitud.

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

 1. Empleneu el formulari.

 2. Adjunteu l’arxiu del document de característiques específiques del tràmit i  resta de documentació necessària.

  Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics  perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 3. Confirmeu-ne les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I desprÚs...

 • Els Serveis Tècnics del districte corresponent es posen en contacte amb el sol·licitant per a notificar el resultat de la sol·licitud. En cas d'aprovació de la sol·licitud es fa una liquidació, sempre depenent l'import d'aquesta de la superfície, el temps i el coeficient de carrer.
Qui ho pot demanar?

Ho pot demanar el titular de la parada o una altra persona en representació. El representant també s'ha d'identificar en la sol·licitud.

Documentaciˇ

Recordeu que haureu de tenir la documentació preparada en arxius o fitxers per adjuntar-la al formulari. Per fer el tràmit cal aportar la següent documentació.

En tots els casos:

 • Fitxa d'ocupació de la via pública.
 • Fotocòpia del DNI, CIF o permís de residència del sol·licitant.
 • 2 fotografies del sol·licitant.
 • Alta de la Seguretat Social o permís de treball en el cas dels estrangers.

En cas d’activitats alimentàries cal adjuntar addicionalment:

 • Assegurança de responsabilitat civil.
 • Declaració responsable per a l'autorització de la venda de productes alimentaris en fires i mercats no sedentaris.

Cal saber que per emplenar aquesta declaració és imprescindible estar prèviament inscrit al Registre Sanitari d'Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya o al Registre d'establiments minoristes d'alimentació del municipi on es tingui la seu social.

Dates

El termini de validesa depŔn del tipus de parada, del temps de la solĚlicitud, etc...

Preu

  La quantia de la taxa estarà determinada pel següent polinomi:

  PB x S x T x FCC x FCA

  PB (Preu Bàsic):  0,4966 euros

  (Superfície en metres quadrats de l'aprofitament).

  T (Temps en dies de l'aprofitament), sempre que no s'estableixi una durada mínima. Quan la llicència o autorització es concedeixi per mesos, trimestres, festes o vigílies durant l'any, semestres, temporada o per any, es considerarà, pel càlcul de la quota, respectivament, els mesos de 30 dies, els trimestres de 90 dies, les festes i vigílies de 128 dies, els semestres o temporada de 180 dies i els anys de 360 dies. els altres casos, el càlcul de la quota es farà pel nombre de dies d'ocupació efectiva.

  FCC (Factor Corrector de Carrer) segons la categoria del carrer:

  • Categoria del carrer A factor corrector 5
  • Categoria del carrer B factor corrector 3
  • Categoria del carrer C factor corrector 1,75
  • Categoria del carrer D factor corrector 1,25
  • Categories carrer E,F,Z industr. factor corrector 1

  FCA (Factor Corrector de l'Aprofitament):

  • Mercadillo i Venda no sedentària més de 180 dies, factor corrector 0,5
  • Mercadillo i Venda no sedentària menys de 180 dies, factor corrector 2
Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  28 / 02 / 2019