Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Prestació de la Seguretat Social per infortuni familiar

La prestació per infortuni familiar forma part de l'assegurança escolar i pot sol·licitar-se per mort del cap de família o per ruïna familiar.

El seu objectiu és assegurar a l'estudiant la continuïtat dels seus estudis quan succeeixin circumstàncies familiars que impossibilitin continuar-los.

Atenció

Més informació al web de la Seguretat Social.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

Adreceu-vos a qualsevol dels centres d'atenció i informació de la Seguretat Social per fer la sol·licitud

Qui ho pot demanar?

Els estudiants entre 14 i 28 anys que, un cop iniciats els seus estudis es trobin en alguna de les circumstàncies abans esmentades.

Documentació
  • DNI o llibre de família. Document acreditatiu de la identitat, per als estrangers
  • Estudiants no universitaris: certificat del centre d'estudis
  • Estudiants universitaris: resguard de l'imprès de matrícula
On es pot fer?
Dates

Termini Validesa: Dura mentre el beneficiari sigui estudiant i fins que compleixi els 28 anys.

Termini per sol·licitar-la: 5 anys

Termini de resolució: 90 dies per notificar el reconeixement o la denegació de la prestació

Organisme responsable
  • Administració General de l'Estat
Darrera actualització  19 / 06 / 2018